Tysiąc gmin podpisało porozumienie w ramach Czystego Powietrza

8 lutego 2021, 16:00 Alert

– Świętochłowice to gmina nr 1000, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się ósmego lutego 2021 roku w Świętochłowicach.

Źródło: Twitter

Rewolucja polityki klimatycznej

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju – czytamy w komunikacie ministerstwa klimatu i środowiska.

– Ten program to rewolucja w polityce środowiskowej. Środki, które w nim lokujemy są bezprecedensowe. Już teraz 200 tys. gospodarstw uczestniczy w programie Czyste Powietrze. To pół miliona osób, które będą korzystać z lepszego dla środowiska ogrzewania.

Źródło: Twitter

W ciągu ostatniego miesiąca złożono 11 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach Czyste Powietrze. Chcę zachęcić wszystkich, żeby to zainteresowanie było jeszcze większe. Zależy nam, żeby do 2029 roku zaangażować w program 100 mld zł. Przeznaczamy 100 mln zł na promocję programu Czyste Powietrze w samorządach. Ten program ma szansę w bardzo wyraźny sposób poprawić nasze powietrze. Te środki umożliwią gminom prowadzenie konsultacji i utworzenie nowych miejsc informacyjnych dla mieszkańców – zaznaczył.

Źródło: Twitter

Premier dodał, że Czyste Powietrze nie może być dobrem rzadkim. – Przeznaczamy jeszcze więcej pieniędzy na wsparcie tego programu dla osób mniej zamożnych. Dotacja do wymiany pieca może sięgnąć nawet 37 tys. zł – powiedział.

Usprawnienia przekładają się na ilość wniosków

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka stwierdził, że wprowadzone usprawnienia programu (tj. m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych) spowodowały większą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. „kopciuchów”.

Porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 roku. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt – powiedział minister Kurtyka.

Realizując program „Czyste Powietrze” przeznaczymy na poprawę jakości powietrza ponad 100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już ponad 200 tys. wniosków, co przekłada się na realną pomoc dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona mieszkańców Polski – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zachęty dla gmin

Minister Kurtyka poinformował także, że w 2021 roku zaplanowano prace nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu „Czyste Powietrze”. – W połowie 2021 roku ruszy ścieżka bankowa. Z kolei nabór do programu „Stop Smog” rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu – wyjaśnił.

Chcemy, by „Czyste Powietrze” był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – dodał szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Twitter/Jędrzej Stachura

Banki dołączą do programu Czyste Powietrze