Gospodarka cyrkularna w Senacie RP

20 listopada 2018, 07:15 Alert

Ochrona klimatu poprzez efektywne zarządzanie ubocznymi produktami spalania (UPS), współpraca energetyki i górnictwa z budownictwem inżynieryjnym oraz wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście branży energetycznej będą przedmiotem konferencji organizowanej w ramach posiedzenia senackiej komisji środowiskowej, która odbędzie się 20 listopada w Senacie RP.

Senat RP. Fot. Wikipedia
Senat RP. Fot. Wikipedia

Rocznie wytwarzanych jest w Polsce ok. 20 milionów ton popiołów, żużli, gipsu i innych substancji powstających w procesach spalania węgla kamiennego oraz brunatnego (tzw. uboczne pordukty spalania – UPS). Przetwarzanie ich w pełnowartościowe, bezpieczne produkty stało się ważną dziedziną naszej gospodarki, szczególnie w związku z jej silnym powiązaniem z energetyką oraz z polskim górnictwem węglowym. W trakcie spotkania omawiane będą kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym m.in. praktyczne aspekty idei bezodpadowej energetyki węglowej, działań górnictwa nakierowanych na ochronę klimatu, współpracy energetyki i górnictwa z budownictwem inżynieryjnym.

W konferencji wezwą udział m.in.: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska, Lech Sekyra – prezes zarządu PGE Ekoserwis, spółki działającej w ramach Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania, Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP, Tomasz Dąbrowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Maciej Małecki – Poseł RP, przewodniczący sejmowej Komisji Energii a także Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE Energia Ciepła, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), Radosław Rasała – p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Jarosław Ołowski – wiceprezes zarządu ENEA Wytwarzanie, Mirosław Niewiadomski – prezes zarządu Polskiej Unii UPS, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, dr Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński, Paweł Mzyk – kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Kamil Szczygielski – prezes zarządu Ekotech.

Współorganizatorem konferencji jest Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, stowarzyszenie zrzeszające największe polskie firmy specjalizujące się w zagospodarowywaniu produktów spalania węgla, takie jak PGE Ekoserwis, należąca do PGE Energia Ciepła.

PGE Ekoserwis zapewnia kompleksową obsługę w zakresie zarządzania UPS oraz świadczy usługi w zakresie nawęglania, podawania biomasy, obsługi IMOS, odpopielania i odżużlania oraz zarządzania składowiskami odpadów w jednostkach wytwórczych należących do PGE Energia Ciepła.

Polska Grupa Energetyczna