Grabowski: Impuls z Europy w sprawie polityki klimatycznej

9 marca 2015, 10:00 Energetyka

6.03.2015 roku w Brukseli unijni ministrowie zatwierdzili wkład Unii Europejskiej do nowej umowy klimatycznej. Zakłada on ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 40 proc. względem 1990 r. oraz wzrost udziału produkcji energii z OZE do 27 proc. Cele te mają być osiągnięte do 2030 r.

Stanowisko Unii Europejskiej na konferencję klimatyczną COP21 w Paryżu było jednym z głównych tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Brukseli. Na spotkaniu Polskę reprezentowali Maciej Grabowski, minister środowiska i Marcin Korolec, sekretarz stanu w MŚ, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

– Cieszę się, że udało się nam dziś uzgodnić kontrybucję do nowej umowy klimatycznej. Liczę, że będzie to też impuls dla innych państw do przedstawiania swoich wkładów do porozumienia, które już w grudniu mamy przyjąć w Paryżu – mówi minister Maciej Grabowski.

Zgodnie z decyzją konferencji COP19 w Warszawie państwa-strony miały przedstawić propozycje swoich wkładów (kontrybucji) do nowej umowy klimatycznej przed konferencją COP21.

Oprócz polityki klimatycznej na dzisiejszym posiedzeniu Rady ENVI ministrowie dyskutowali także o Unii Energetycznej, zazielenianiu, w tym tworzeniu przyjaznych środowisku miejsc pracy oraz agendzie rozwojowej po 2015 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska