Greenpeace Polska: Węgiel staje się kością niezgody pomiędzy Polską a Czechami

1 października 2020, 11:00 Alert

Republika Czeska najprawdopodobniej pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czeskie ministerstwo środowiska i spraw zagranicznych zgłosiło sprawę do Komisji Europejskiej (zgodnie z art. 259 TFUE) w związku z rozbudową kopalni węgla brunatnego Turów należącej do PGE – podaje Greenpeace Polska.

Odkrywka w Turowie. Fot.: ministerstwo energii
Odkrywka w Turowie. Fot.: ministerstwo energii

Zobowiązania, koncesja i wydobycie

Władze czeskie są przekonane, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z czterech dyrektyw europejskich oraz bezpośrednio z Traktatu o Unii Europejskiej w związku z przedłużeniem zezwolenia na wydobycie. Republika Czeska zwraca uwagę Komisji że Polska wielokrotnie odmawiała udzielenia informacji na temat wydanej niedawno sześcioletniej koncesji na wydobycie węgla brunatnego z kopalni odkrywkowej Turów oraz nie umożliwiła Republice Czeskiej udziału w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na wydobycie ze złoża Turów do 2044 roku.

Teraz Komisja Europejska powinna wydać opinię w tej sprawie. Po trzech miesiącach Republika Czeska będzie mogła wnieść sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sytuacja, w której państwo zmuszone jest do tak poważnego kroku wobec swojego sąsiada, są w Europie niezwykle rzadkie – szczególnie, w sprawach dotyczących środowiska.

– Uzależnienie Polski od węgla to już nie tylko nasz wewnętrzny problem. Aż 78 procent Polaków chce odejścia od węgla do 2030 roku, jednak rząd wciąż wydaje się tego nie rozumieć. Coraz bardziej izoluje nas to też na arenie międzynarodowej. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w stosunkach polsko-czeskich. Węgiel staje się kością niezgody pomiędzy Polską a Czechami i coraz bardziej podkopuje wzajemne relacji między krajami. Wyjściem z tego konfliktu jest jak najszybsze przygotowanie planu transformacji regionu Turowa i wyznaczenie daty odejścia od węgla w Polsce. Odejście od węgla w Polsce jest konieczne a Polska stoi w tej chwili przed olbrzymią szansą na pozyskanie potężnych funduszy na transformację terenów górniczych. Jednak dalsze plany wydobycia mogą stanąć na drodze regionu Turowa do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – powiedziała Joanna Flisowska z Greenpeace.

Greenpeace Polska/Jędrzej Stachura

Czechy złożyły skargę na Kopalnię Turów do Komisji Europejskiej