Dobre wyniki finansowe Grupy Tauron

25 sierpnia 2023, 11:00 Alert

Grupa Tauron przekazała wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne za pierwsze półrocze  i drugi kwartał 2023 roku. Zysk EBITDA był wyższy niż rok temu.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Koncern szacuje, że w drugim kwartale tego roku zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł ponad 2 mld zł EBITDA, a zysk netto wyniósł 840 mln zł.

Co ważne, to lepsze wyniki rok do roku. EBITDA rok wcześniej wyniosła 396 mln zł, a strata netto wyniosła wówczas 272 mln zł.

Według szacunków Grupy w drugim kwartale tego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 11,698 mln zł, a zysk brutto 1,134 mln zł. Zysk EBITDA z sektora Dystrybucja wyniósł 1,044 mln zł, działu OZE 90 mln zł, segmentu Wytwarzanie 499 mln zł, a segment Sprzedaż 402 mln zł. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 1,085 mld zł.

Patrząc na wyniki operacyjne, dystrybucja energii elektrycznej w drugim kwartale wyniosła 12,32 TWh, w tym do odbiorców końcowych 12,08 TWh. Produkcja energii elektrycznej brutto to 2,44 TWh, w tym z OZE 0,34 TWh, produkcja ciepła 1,79 PJ. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 7,04 TWh.

Grupa Tauron / Jacek Perzyński

Tauron będzie walczyć z nadużyciami i zapowiada kontrole