Grzegorczyk: Tauron Wydobycie zintegrował trzy kopalnie

1 grudnia 2016, 10:45 Energetyka

Integracja spółek TAURON Wydobycie i Nowe Brzeszcze Grupa TAURON jako jeden z kluczowych Celów Strategii Obszaru Biznesowego WYDOBYCIE został sfinalizowany 1 grudnia br. W efekcie TAURON Wydobycie tworzą aktualnie trzy w pełni zintegrowane kopalnie: Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, Zakład Górniczy Janina w Libiążu i Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach.

Spółka celowa z Grupy TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze 19 października 2015 roku. TAURON przejął Zakład Górniczy Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń z końcem grudnia 2015 r., a już w kwietniu bieżącego roku oddano do użytku pierwszą ścianę wydobywczą.

fot. Tauron

Dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze – uwzględniając zakładaną produkcję energii – zakłady wydobywcze Grupy TAURON w prawie 70 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. W 2015 wskaźnik ten wynosił ok. 40 proc.

Zasadniczym celem połączenia było uporządkowanie struktury Grupy TAURON poprzez zbudowanie przejrzystego, jednolitego modelu funkcjonowania Obszaru Wydobycie, w wyniku integracji przejętych aktywów i wykorzystania synergii w efekcie współdzielenia zasobów – tak, by zagwarantować stabilne dostawy konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości paliwa dla Grupy oraz rozwijać jej ofertę produktową – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Pełna integracja przyniesie korzyści finansowe i niefinansowe zarówno dla Grupy TAURON, jak i Obszaru Wydobycie wynikające między innymi z uproszczenia struktury Grupy TAURON i zwiększenia jej przejrzystości, efektywności funkcjonowania, w tym skrócenia procesów decyzyjnych, a także zmniejszenia kosztów działalności w obszarach zakupów, usług górniczych, wykorzystania majątku produkcyjnego, gospodarki materiałowej i remontowej oraz handlu.

Połączenie będzie kolejnym etapem budowy efektywnej organizacji Grupy TAURON prowadzącym do uproszczenia struktur organizacyjnych, wykorzystania synergii, co z kolei przełoży się na efektywność operacyjną i inwestycyjną Obszaru Wydobycie zmierzającą do poziomu najlepszych praktyk. W rezultacie zwiększeniu ulegnie przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów, jak również łatwiejszym będzie wdrożenie nowego Modelu Biznesowego Grupy TAURON – mówi Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. Zarządzania Korporacyjnego TAURON Polska Energia.

Aktualnie prowadzona działalność inwestycyjna TAURON Wydobycie jest ukierunkowana na wsparcie procesu osiągania celów strategicznych oraz zapewnienie utrzymania ciągłości pracy zakładów górniczych.

Głównymi kierunkami inwestowania jest realizacja kluczowych projektów: Budowy poziomu 800 m w ZG Janina, Budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz Programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze oraz projektów służących uruchomieniu ścian, gwarantujących ciągłą i bezawaryjną pracę zakładów oraz koncentrację wydobycia.

Kluczowe inwestycje planuje się zakończyć odpowiednio: w 2023 roku – Szyb Grzegorz, w roku 2020 – Poziom 800 m. Łączny ich budżet wynosi ponad 1 mld zł.

Produkcja węgla handlowego w okresie I-III kwartał br. wyniosła 4,2 mln ton i była wyższa o ponad 20% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie w wyniku uruchomienia produkcji w ZG Brzeszcze (w tym uruchomienie wydobycia ze ściany 193 w pokładzie 510).

Wolumen sprzedaży węgla w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. wyniósł 4,10 mln Mg, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. oznacza wzrost o ok. 12 proc. i wynika przede wszystkim z ujęcia w 2016 r. wolumenu sprzedaży spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

W trzecim kwartale br. kopalnie Grupy wypracowały dodatni wynik na poziomie EBITDA: 33 mln zł. Było to możliwe dzięki wysokiemu poziomowi wydobycia i sprzedaży, utrzymywaniu dyscypliny kosztowej oraz podejmowanym działaniom w zakresie poprawy efektywności.

Realizowany w Obszarze Wydobycie Program poprawy efektywności powinien doprowadzić do osiągnięcia oszczędności w latach 2016-2018 łącznie ponad 250 mln zł. Dodatkowo przyjęta Strategia zakłada realizację inicjatyw, które poprawią sytuację finansową Segmentu (nowe produkty, optymalizacja i uelastycznienie kosztów i nakładów inwestycyjnych). Zakłada się kontynuowanie inwestycji strategicznych, które zapewnią efektywne wydobycie na wiele lat – podsumowuje Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Źródło: Tauron