Guibourge-Czetwertyński: Strategia energetyczna wyznacza kierunek naszych reform

11 marca 2021, 14:30 Energetyka

Jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, warunkowość jest wpisana dla celu unijnego neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nasze wysiłki w redukcji emisji CO2 będą polskim wkładem do osiągnięcia celu neutralności na poziomie UE – powiedział Adam Guibourge-Czetwertyński, podsekretarz stanu w ministerstwo klimatu i środowiska podczas konferencji „Energia, klimat, budżet. Forum dla nowej perspektywy finansowej UE” organizowanej przez Forum Energii.

– Kierunek reform został nadany już strategii energetycznej, którą przyjęliśmy jako rząd, w której wskazaliśmy na kluczowe obszary inwestycji, które zostały odzwierciedlone w KPO. Reformy muszą umożliwić nam inwestycje, dlatego przyjęliśmy ustawę o wsparciu dla energetyki wiatrowej na morzu – powiedział Adam Guibourge-Czetwertyński.

– Osiągnięcie neutralności klimatycznej w drugiej połowie wieku jest naszym celem jako kraju. Podpisaliśmy porozumienie paryskie, więc to jest cel długoterminowy dla naszej polityki. Wiemy z jakiego punktu startujemy, i z tego powodu zajmie nam to więcej czasu niż innym państwom. Jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, warunkowość jest wpisana dla celu unijnego neutralności klimatycznej do 2050 roku. To nasz wspólny cel zatwierdzony przez Radę UE w grudniu 2019 roku. Nasze wysiłki w redukcji emisji CO2 będą polskim wkładem do osiągnięcia celu neutralności na poziomie UE – powiedział.

Opracował Michał Perzyński