HEG: Przez Brexit spadnie cena gazu ziemnego

24 czerwca 2016, 10:30 Energetyka

Najnowsze dane wskazują, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Decyzja ma wpływ nie tylko na życie mieszkańców Wysp, ale również na światowy rynek gazu. Zdaniem ekspertów HEG możemy spodziewać się dynamicznych spadków cen wszystkich surowców, w tym błękitnego paliwa.

W ostatnich tygodniach świat uważnie spoglądał w stronę Wielkiej Brytanii, której mieszkańcy mieli zdecydować o wyjściu lub pozostaniu w Unii Europejskiej. Oczekiwanie na decyzje Brytyjczyków miało istotny wpływ na rynek surowców energetycznych, na którym obserwowana była duża zmienność cen. Począwszy od 17 czerwca br. najważniejsze surowce energetyczne, takie jak ropa, gaz ziemny oraz węgiel znajdowały się z w silnym trendzie wzrostowym, związanym z optymizmem inwestorów oczekujących pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Gaz ziemny podrożał w tym okresie o ok. 12 proc. co było jednym z najszybszych wzrostów obserwowanych w przeciągu ostatnich kilku lat. Zdaniem ekspertów HEG na tak szybki wzrost złożyły się również czynniki o charakterze fundamentalnym, takie jak kolejne planowane ograniczenie wydobycia gazu ze złoża Groningen w Holandii oraz dłuższy niż planowano przestój magazynu Rough w Wielkiej Brytanii.

– Zgodnie z najnowszymi danymi, wiemy że mieszkańcy Wielkiej Brytanii opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej. Co w tej sytuacji czeka rynek gazu w najbliższej przyszłości? Optymizm inwestorów, którzy w ostatnim czasie spowodowali wzrosty cen na rynku gazu szybko zostanie przełamany. Spodziewamy się, że do kręgu zainteresowań inwestorów wrócą obawy o tempo rozwoju gospodarki światowej i europejskiej, które może być dodatkowo zagrożone z uwagi na odłączenie się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej. W tej chwili trudno jest wyrokować jakie wymierne skutki gospodarczo-finansowe wywoła Brexit, natomiast można się spodziewać dynamicznego spadku cen wszystkich surowców, w tym gazu. Choć obniżki nie muszą być tak duże jak w przypadku innych surowców – komentuje Bartosz Milewski, dyrektor ds. zarządzania portfelem w HEG.

-.Jeśli chodzi o rynek gazu w Polsce, niekorzystnie może wpłynąć osłabienie kursu EUR/PLN. Taka sytuacja może potrwać od kilku do kilkunastu dni, po czym można oczekiwać wystąpienia korekty, tj. stopniowego wzrostu cen gazu, ropy oraz węgla. Jeśli chodzi o walutę, kluczowym czynnikiem oprócz sentymentu globalnego będzie decyzja agencji ratingowej Fitch ws. ratingu Polski – dodaje Milewski.

Źródło: HEG