Australijski Neptune Energy dołączy do produkcji wodoru na morzu

20 kwietnia 2020, 16:00 Alert
wodór
Wodór. Źródło: flickr

Neptune Energy ogłosiło, że będzie współpracować z holenderską firmą Gasunie w pilotażu PosHYdon, pierwszego na świecie projektu wytwarzania wodoru na morzu.

Zielony wodór

PosHYdon pracuje obecnie jako część trzech systemów energetycznych na holenderskim Morzu Północnym, obejmujących morskie farmy wiatrowe, wydobycie gazu i produkcja wodoru. Plany obejmują instalację zakładu produkującego wodór na platformie Q13a obsługiwanej przez Neptune Energy. Koncern Gasunie, który zarządza infrastrukturą do transportu i magazynowania gazu na dużą skalę w Holandii i północnych Niemczech, dołączy do konsorcjum PosHYdon wraz z Nogat BV i Noordgastransport BV, które posiadają duże rurociągi do transportu gazu na Morzu Północnym.

– Rurociągi i infrastruktura morska Nogat i Noordgastransport są już przystosowane do wodoru, co jest dobrą wiadomością, ponieważ produkcja na morzu będzie nadal mieć kluczowe znaczenie dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię w Holandii. Holandia znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ oprócz rozbudowanej sieci infrastruktury gazowej możemy pozyskiwać dużo energii wiatrowej na Morzu Północnym, które są również ważne na arenie międzynarodowej. Energia wiatrowa może być wykorzystywana do wytwarzania wodoru, a następnie transportu na lądzie wraz z gazem ziemnym za pośrednictwem istniejących dużych rurociągów NOGAT i Noordgastransport dla klientów z przemysłu, sektora transportu i holenderskich domów – powiedział Lex de Groot, prezes Neptune Energy w Holandii.

Energia elektryczna wytwarzana przez morskie turbiny wiatrowe zostanie wykorzystana do zasilania platformy Q13a, gdzie woda morska zostanie przetworzona w zdemineralizowaną, a następnie w wodór poprzez elektrolizę. Celem pilotażu jest zdobycie doświadczenia w zakresie integracji działających systemów energetycznych i produkcji wodoru na morzu.

Energy Voice/Michał Perzyński

RAPORT: Strategie wodorowe w Polsce i nie tylko