Instytut Jagielloński pociesza: Energia i gaz mogą potanieć w 2022 roku

26 stycznia 2022, 14:15 Alert

Instytut Jagielloński opublikował analizę, z której wynika, że jeśli dojdzie do szybkiego rozwoju OZE w Polsce i obniżki cen gazu wiosną, ceny tego paliwa oraz energii zaczną spadać po rekordach z 2021 roku.

Prognoza rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Grafika: Instytut Jagielloński.
Prognoza rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Grafika: Instytut Jagielloński.

Instytut Jagielloński przypomina, że Polska będzie zobowiązana realizować unijny cel redukcji emisji CO2 w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, przez co jej energetyka będzie musiała ulec głębokiej dekarbonizacji. To z tego względu ma powstawać coraz mniej energetyki konwencjonalnej. Ma być za to coraz więcej Odnawialnych Źródeł Energii.

– Na podstawie raportu Urzędu Regulacji Energetyki z czerwca 2021 roku oraz bieżących doniesień prasowych można wnioskować, iż poza planowanym na czwarty kwartał 2022 roku uruchomieniem 100 MW bloku węglowego przez Grupę Azoty, w roku 2022 nie pojawią się inne nowe moce w konwencjonalnych źródłach wytwórczych – oceniają eksperci Krystian Krupa, Kamil Moskwik i Marcin Roszkowski. Ma za to rosnąć energetyka odnawialna: fotowoltaika dzięki programowi Mój Prąd a lądowa energetyka wiatrowa przez zapowiadaną liberalizację ustawy odległościowej.

– Spodziewane wzrosty mocy zainstalowanej w źródłach PV i onshore w Polsce, rysująca się sytuacja bilansowa w ramach planu PSE na rok 2022, jak również możliwe wyhamowanie cen gazu i EUA skali Europy pozwalają z umiarkowanym optymizmem wnioskować, że w 2022 roku mogą pojawić się impulsy dla wyhamowania cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce.

– Plany publikowane przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE) pozwalają wnioskować, że krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną netto w 2022 roku wzrośnie o 3,9 procent względem planów na rok 2021. Jednocześnie, planowane na chwilę obecną poziomy nadwyżki mocy na rok 2022 wskazują, iż sytuacja bilansowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) może być korzystniejsza niż sytuacja planowana na rok 2021 – twierdzą autorzy raportu.

Analitycy mają także dobrą wiadomość dla sektora gazu. Rekordowo niskie zapasy w magazynach gazu w Europie mają zostać uzupełnione, zmniejszając presję na ceny tego paliwa. – Przy założeniu wzrostu średniorocznych stanów magazynowych na przestrzeni 2022 roku do wieloletniej średniej, szacujemy, że średnioroczna cena gazu w UE może w 2022 roku wynieść ok. 30-35 EUR/MWh, co może dać sygnał do spadków cen hurtowych gazu w Polsce – czytamy dalej.

Gaz ma być znów bardziej konkurencyjny względem węgla przez spadek jego cen i dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS. – Na rok 2022 spodziewamy się testowania „psychologicznych” poziomów 90-100 EUR/Mg, a następnie korekty w dół i końcowego wyhamowania skali wzrostów cen EUA w ujęciu średniorocznym za cały rok 2022. Powyższe przewidywanie łączymy ze spodziewanym wyhamowaniem cen gazu, co pozwoli na obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł gazowych i odbudowanie konkurencyjności względem źródeł węglowych – piszą eksperci Instytutu Jagiellońskiego.

Wojciech Jakóbik