Jakubowski: Przez 10 lat PSE wydadzą 35 mld złotych na rozwój sieci

25 stycznia 2022, 11:00 Energetyka
Tomasz Jakubowski z PSE podczas POWERPOL 2022. Fot. BiznesAlert.pl
Tomasz Jakubowski z PSE podczas POWERPOL 2022. Fot. BiznesAlert.pl

Z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych w najbliższych 10 latach wydamy 35 mld złotych na rozwój sieci. To ogromne pieniądze, które, jakby przeliczając na jednostki gazowe, pozwalałaby nam stawiać dwa bloki gazowe rocznie – powiedział Tomasz Jakubowski, dyrektor ds. operacyjnych w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych podczas kongresu POWERPOL 2022.

Tomasz Jakubowski na POWERPOL 2022

– Pakiet Fit For 55 dotyka bezpośrednio operatora sieci przesyłowej, jednak dla nas podstawowym dokumentem jest PEP2040. Widzimy ogromną decentralizację źródeł wytwórczych. Do 2030 roku kilka GW konwencjonalnych zostanie zamienionych na gaz. Biorąc pod uwagę nowe źródła wytwórcze jak OZE, musimy zadbać o to, aby przygotować sieci przesyłowe. System inaczej wygląda w przypadku OZE, a inaczej w przypadku elektrowni konwencjonalnych, choćby w wymiarze regulacyjnym – powiedział Tomasz Jakubowski.

– Z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych w najbliższych 10 latach wydamy 35 mld złotych na rozwój sieci. To ogromne pieniądze, które, jakby przeliczając na jednostki gazowe, pozwalałaby nam stawiać dwa bloki gazowe rocznie. Dzisiaj mamy 8,4 GW w nowych, podpisanych umowach, dodatkowo sieć musi wyprowadzić moc z elektrowni jądrowej na poziomie 3,9 GW. I to wszystko wymaga środków, nie tylko po naszej stronie jako OSP, ale przede wszystkich po stronie dystrybucji – dodał.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński

Perspektywy sektora elektroenergetycznego i gazowego podczas POWERPOL 2022 (NA ŻYWO)