Jóźwicki: Power to X, czyli zielony sekret Danii

13 kwietnia 2022, 07:25 Energetyka

15 marca 2022 roku duński minister ds. klimatu Dan Jørgensen przedstawił porozumienie osiągnięte przez rząd i większość parlamentu Danii (Folketingu), aby przeznaczyć 1,25 miliarda koron duńskich na rozwój Power to X (PtX). Duński rząd zaproponował w swojej strategii, aby do 2030 roku osiągnąć moc 4-6GW w wyniku elektrolizy. Ambicją Duńczyków jest, aby ich kraj stał się eksporterem netto zielonej energii – pisze Marcin Jóźwicki, współpracownik BiznesAlert.pl.

Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Strategia polega na przyspieszeniu rozwoju duńskiego przemysłu PtX tak, aby emisje CO2 można było zredukować w sektorach, które są obecnie trudne do bezpośredniej elektryfikacji.Źródło: forcetechnology.comSchemat działania technologii PtX  Źródło: https://www.researchgate.net/

Technologia ta pozwala na magazynowanie, a następnie wykorzystywanie nadwyżek energii, zgromadzonej z energii odnawialnej. Dzięki elektrolizie, zielona energia może być przekształcana w wodór, który można potem wykorzystać bezpośrednio w samochodach lub rafinować w połączeniu z innymi substancjami. Wodór może być także przekształcany w metan w procesie metanizacji lub w metanol poprzez reakcję z CO2. Metanol możemy przekształcić w paliwo lotnicze. Jak twierdzi Søren Knudsen Kær, kierownik ds. technologii w dziale Power To X firmy European Energy, jest to jak najbardziej aktualne i dzięki temu jest możliwość otrzymania zrównoważonego paliwa lotniczego.

Nowe porozumienie w sprawie tej strategii jest pierwszym krokiem na drodze do stworzenia silnego duńskiego przemysłu Power-to-X i uczynienia Danii pionierskim krajem w tej dziedzinie. Porozumienie zwiastuje historyczną ekspansję z zieloną energią i uznaje, że inwestorzy w elektrolizę i elektropaliwa muszą mieć stworzoną przejrzystą sytuację oraz strategiczne ambicje, czytamy na stronach Dansk Energi. Aby to osiągnąć potrzeba jest więcej energii niż obecnie, więc niezbędna jest rozbudowa morskiej energetyki wiatrowej do 8GW. Jest to cztery razy więcej niż w chwili obecnej.

Schemat działania technologii PtX Źródło: https://www.researchgate.net/

Schemat działania technologii PtX Źródło: https://www.researchgate.net/

Zdaniem Larsa Aagaarda, dyrektora generalnego Dansk Energi, zawarte porozumienie to dobry początek, ale dopiero połowa sukcesu. Aby Power to X mogło się rozwijać branża powinna zaangażować klientów. Politycy powinni wspierać sektory, które potrzebują paliw z Power to X, czyli lotnictwo, żeglugę, transport. Poza tym potrzebne jest dostosowanie infrastruktury energetycznej. Niezbędne jest bezpośrednie połączenie producentów Power X z pobliskimi farmami wiatrowymi oraz słonecznymi.

– Duże nowe elektrownie Power-to-X będą zużywać ogromne ilości energii elektrycznej, dlatego ważne jest, aby nowe elektrownie współgrały z siecią elektroenergetyczną, rynkiem energii elektrycznej i resztą systemu energetycznego. Nowa umowa odnosi się do tego i jest przemyślana –  twierdzi Lars Aagaard.

Paliwa PtX są dziś dalekie od konkurencji z alternatywami kopalnymi, ale oczekuje się, że cena spadnie, gdy produkcja rozwinie się na przemysłową skalę oraz wzrośnie popyt. Finansowanie może przybierać różne formy, ale kluczowe jest, aby zastąpienie paliw kopalnych zieloną energią miało sens z ekonomicznego punktu widzenia. Inne kraje europejskie są już świadome potrzeby finansowania PtX. Niemcy i Francja zainwestują w tą technologię odpowiednio 67 i 52 miliardy koron duńskich. Regulacje Unii Europejskiej są w przygotowaniu, ale oczekuje się, że popyt na PtX wzrośnie, a bycie pionierem ma ogromny potencjał biznesowy. Dlatego Dania uważa, że powinna przyspieszyć swoje przetargi na PtX, aby móc jak najszybciej produkować paliwa z PtX na dużą skalę.

Dania jest na dobrej drodze, aby stać się pionierem w technologii PtX. Ma ujednolicony łańcuch wartości i ma wyjątkowy dostęp do niezbędnych zasobów energii odnawialnej. Jednocześnie wie, jak rozwijać i eksportować nowy zielony przemysł. Rządowa inicjatywa PtX podkreśla ambicję Danii jako kraju pioniera. Jeśli jednak Dania ma pełnić tę rolę na poważnie musi sprawić, aby ekspansja PtX była powiązana z krajowym celem klimatycznym, wynoszącym 70 procent do 2030 roku. Duńczycy chcą spojrzeć na redukcję CO2 globalnie i na poważnie powstrzymać zmiany klimatyczne.

WiseEuropa: Czy opodatkowanie emisji dwutlenku węgla może być progresywne?