WiseEuropa: Czy opodatkowanie emisji dwutlenku węgla może być progresywne?

7 kwietnia 2022, 07:20 Energetyka

Eksperci WiseEuropa przygotowali raport „Czy opodatkowanie emisji dwutlenku węgla może być progresywne? Analiza proponowanych reform Europejskiego Systemu Handlu Emisjami oraz dyrektywy w sprawie opodatkowania energii pod kątem spodziewanych skutków społecznych w Unii Europejskiej i Polsce”. Dotyczy on rozszerzonego Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS 2) oraz nowelizacji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii.

Emisje. Fot. Wikimedia Commons
Emisje. Fot. Wikimedia Commons

– ETS 2 obejmie swoim zakresem transport drogowy oraz budynki, czyli obszary kluczowe z perspektywy celów klimatycznych. Jego mechanizm ma być podobny jak w przypadku istniejącego systemu ETS i opierać się na pulach uprawnień do emisji, które będą przyznawane poszczególnym krajom członkowskim, wprowadzane przez nie do obrotu i wyceniane na bieżąco w oparciu o mechanizm rynkowy. Aby ułatwić w tych obszarach sfinansowanie inwestycji w technologie przyjazne środowisku oraz osłonić wrażliwe gospodarstwa domowe przed przejściowym wzrostem cen, Komisja proponuje wprowadzić mechanizm redystrybucyjny w postaci Społecznego Funduszu Klimatycznego (Social Climate Fund) – piszą eksperci WIseEuropa.

Podkreślają, że nowelizacja dyrektywy ma natomiast na celu przeniesienie środka ciężkości konsumpcji energii ze źródeł węglowodorowych w kierunku nośników, które są przyjazne środowisku. – Zakłada zastąpienie sposobu naliczania akcyzy opartego na objętości sposobem opartym na energetyczności i wpływie środowiskowym, które nie są obecnie uwzględniane. Zmiany mają uzupełnić pierwotny cel dyrektywy, jakim było uniknięcie zakłóceń jednolitego rynku z powodu znaczących różnic w stawkach podatków, o względy klimatyczne, których dotychczas w niej brakowało – czytamy.

Wnioski

WiseEuropa zaznacza, że kluczowymi elementami unijnego programu klimatycznego Fit for 55 są poszerzenie zakresu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS 2) oraz nowelizacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. – ETS 2 obejmie transport drogowy i budynki, a nowa Dyrektywa wprowadzi stawki akcyzy oparte na energetyczności i wpływie środowiskowym nośników. Proponowane zmiany oznaczają, że Polska zastosuje wyższe stawki podatku akcyzowego na paliwa kopalne na cele grzewcze i transportowe przy jednoczesnej obniżce stawki na energię elektryczną – czytamy w raporcie.

– Polska będzie największym beneficjentem Społecznego Funduszu Klimatycznego ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przy kontrybucji własnej w wysokości 659 mln euro otrzyma ona 1,3 mld euro na inwestycje i osłonę wrażliwych gospodarstw domowych w obszarze transportu drogowego i eksploatacji energetycznej budynków – piszą eksperci.

– Przy ocenie oddziaływania mechanizmu ETS 2 istotne jest przyjęte założenie, że jedynie 25 procent wpływów z aukcji uprawnień do emisji zostanie przeznaczona na dopłaty dla gospodarstw. Pozostała część – czyli w przypadku Polski blisko dwa miliardy euro rocznie – pozwoli na sfinansowanie inwestycji w zielone technologie w obszarze budynków i transportu drogowego – czytamy.

Raport można znaleźć tutaj.

Źródło: WiseEuropa

Chmiel: CCUS, czyli poszukiwanie straconego czasu