Kaśków: Inwestycja Energi w górnictwo zwróci się długoterminowo

11 sierpnia 2016, 12:30 Energetyka

Na wyniki Energi za II kwartał wpływ miał udział w stracie Polskiej Grupy Górniczej w wysokości 41 mln zł. Spółka nie jest zaskoczona skalą strat generowanych przez PGG, przypomina, że górnicza spółka ma się stać rentowna w przyszłym roku. Energa będzie się przyglądać rozwojowi sytuacji – poinformowali w czwartek przedstawiciele grupy.

W II kwartale w wynikach Energi rozpoznany został udział w stracie jednostki stowarzyszonej Polska Grupa Górnicza w wysokości 41 mln zł. Taką samą stratę rozpoznała w wynikach kilka dni temu PGE.

„Wyniki Polskiej Grupy Górniczej nie są dla nas zaskakujące. Wynikają z przyjętego biznesplanu, opracowywanego na moment wejścia do inwestycji. To jest inwestycja długoterminowa, która ma przynosić dodatnie przepływy finansowe w przyszłym roku” – powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków.

Wiceprezes Mariusz Rędaszka poinformował, że spółka oczekuje poprawy wyników PGG, ale nie z dnia na dzień.

– Spółka PGG ma stać się rentowna w 2017 roku. Biznesplan zakłada pewną ścieżkę dojścia do tej rentowności – powiedział.

 – Rozwój sytuacji w PGG będzie dość ważnym czynnikiem, wpływającym na nasze wyniki. Będziemy się temu szczegółowo przyglądać i kontrolować rozwój w tym obszarze – dodał Rędaszka.

Pod koniec kwietnia PGE GiEK, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN podpisały umowę inwestycyjną z Polską Grupą Górniczą, zakładającą dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez wszystkich inwestorów łączną kwotą 2,417 mld zł, z czego 1,8 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota – 617 mln zł – pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

PGE, Energa i PGNiG wpłacić mają docelowo po 500 mln zł. Spółki zainwestowały już po 361,1 mln zł w ramach pierwszego etapu, efektem czego było objęcie po 15,7 proc. udziału w kapitale zakładowym PGG. Po 83,3 mln zł spółki wpłacą w ramach drugiego etapu (do 3 listopada 2016 r.), czym zwiększą swój udział do 16,6 proc. każda oraz 55,6 mln zł w ramach trzeciego etapu (do 1 lutego 2017 r.), czym zwiększa swój udział w PGG do 17,1 proc. każda.

Rędaszka poinformował, że po wynikach za 2016 rok spółka będzie przeprowadzać testy na utratę wartości w związku z inwestycją w PGG.

Źródło: Polska Agencja Prasowa