Kasztelewicz: Opole coraz bliżej

16 grudnia 2013, 15:05 Energetyka
Zbigniew Kasztelewicz

KOMENTARZ

Prof. Zbigniew Kasztelewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

6 grudnia podpisano porozumienie dotyczące umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Partnerzy zgodnie zdecydowali, że wydanie Polecenia Rozpoczęcia Prac generalnemu wykonawcy nastąpi 31 stycznia 2014 r., a więc budowa ma rozpocząć się 1 lutego 2014 roku. Jestem zadowolony z tej decyzji. Przybliża ona wybudowanie i oddanie do eksploatacji najnowocześniejszych bloków energetycznych w Polsce i na świecie na paliwo stale – węgiel kamienny – o sprawności netto około 45,5 proc.

Jest to także zapowiedź rozpoczęcia aktywnej „gry” rządzących jeżeli chodzi o politykę energetyczną naszego kraju oraz odpowiedź dla tych, którzy chcieli energetykę węglową „zakopać”. Polskie górnictwo węgla kamiennego i brunatnego reprezentuje światowy poziom. To jedna z najlepszych specjalności gospodarczych, jakie Polska posiada.

Jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, który ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla. Ponadto ośrodki badawczo-rozwojowe działające również w Polsce od lat intensywnie pracują nad opracowaniem i wdrożeniem różnych aplikacji związanych z nowoczesnymi, efektywnymi i czystymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej na bazie stałych surowców energetycznych (przede wszystkim węgla), określanych mianem „Czystych Technologii Węglowych”.

Technologie te mogą zapewnić ograniczenie uciążliwości gospodarki dla środowiska naturalnego, m. in. poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Fakt ten stwarza więc szanse na ich wykorzystanie w zagospodarowaniu wielu perspektywicznych złóż jakie posiada Polska. Nasze zasoby węgla – te zagospodarowane jak i niezagospodarowane – stanowią więc cenny skarb dla naszej gospodarki.