KE zatwierdziła ponad sto milionów euro na inwestycje w gospodarkę komunalną w Polsce

30 stycznia 2020, 15:00 Alert
śmieci, odpady, środowisko

Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła dwie inwestycje w Polsce związane z poprawą gospodarowania odpadami, na które z unijnego budżetu przeznaczonych zostanie ponad 100 mln euro.

Środki finansowe na unieszkodliwianie odpadów

„Prawie 63 miliony euro z Funduszu Spójności zostanie przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Kolejne 40 mln euro pójdzie na budowę podobnego zakładu odzysku energii w Olsztynie” – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

Zakład w Gdańsku dzięki termicznej utylizacji około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie ma wytwarzać energię elektryczną i ciepło użytkowe. Podobna elektrownia wykorzystująca jako surowiec odpady ma powstać w Olsztynie.

„Te projekty to dobre przykłady stosowania zasady, którą kierujemy się w polityce spójności UE: +myśl globalnie, działaj lokalnie+. Lokalnie zakłady te przyczynią się do lepszego przetwarzania odpadów i poprawy efektywności wytwarzania energii w obu miastach, zaś globalnie ograniczą uciążliwość odpadów dla środowiska w całym obszarze Morza Bałtyckiego” – podkreśliła cytowana w komunikacie KE komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Z informacji KE wynika, że zakład w Olsztynie ma zostać uruchomiony w listopadzie 2022 roku. Inwestycja w Gdańsku ma zacząć funkcjonować od stycznia 2023 roku.

W obecnej perspektywie finansowej, która obejmuje lata 2014-2020 Polska dostaje ponad 10 mld euro wsparcia z unijnej polityki spójności na rzecz ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.

Polska Agencja Prasowa

Europejski Zielony Ład będzie jednym z priorytetów KE na 2020 rok