KE rozpoczyna szczegółowe dochodzenie w sprawie brytyjskiego rynku mocy

21 lutego 2019, 13:43 Alert

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o wszczęciu szczegółowego dochodzenie w celu ustalenia, czy brytyjski mechanizm rynku mocy jest zgodny z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Jak wyjaśnia KE wszczęcie postępowania to efekt stwierdzenia przez Sąd Unii Europejskiej nieważności wcześniejszej decyzji Komisji zatwierdzającej brytyjski mechanizm rynku mocy.

W lipcu 2014 r. Komisja uznała, że brytyjski mechanizm rynku mocy jest zgodny z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa. KE stwierdziła wówczas, że mechanizm był niezbędny do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, był zgodny z celami polityki energetycznej UE i nie zakłócał konkurencji na jednolitym rynku.

W listopadzie 2018 r., w wyniku odwołania od decyzji Komisji przez jedną ze spółek, Sąd nie wypowiadając się w kwestii zgodności mechanizmu rynku mocy z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, stwierdził nieważność decyzji Komisji ze względów proceduralnych. Jednocześnie Sąd uznał, że Komisja powinna była wszcząć szczegółowe dochodzenie, aby zebrać więcej informacji na temat niektórych elementów mechanizmu rynku mocy związanych z udziałem w nim odbiorców energii zainteresowanych ograniczeniem zużycia energii w okresach wysokiego zapotrzebowania.
Komisja odwołała się od wyroku Sądu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak odwołanie nie zawiesza skutków wyroku Sądu, co oznacza, że KE musi ponownie ocenić zgodność rynku mocy produkcyjnych z rynkiem wewnętrznym.

Rząd brytyjski w odpowiedzi na decyzję unijnego sądu zawiesił zaplanowane aukcje rynku mocy, ale jednocześnie Wielka Brytania wyraziła zamiar utrzymania tego mechanizmu. W związku z tym, aby zachować zgodność z wyrokiem Sądu, Komisja wszczęła dziś pogłębione badanie w zakresie zasad pomocy państwa. Badanie Komisji ma się skoncentrować w szczególności na kwestii udziału odbiorców w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego poprzez świadczenie przez nich usługi ograniczenia zużycia na na żądanie operatora.

Przypominamy, że 2018 roku KE zatwierdziła mechanizmy rynków mocy w Polsce, w Niemczech, we Francji, Włoszech, Grecji oraz Belgii.

CIRE.pl