KGHM z dodatkowymi 440 milionami złotych finansowania od EBI

28 czerwca 2021, 08:45 Alert
Logo KGHM. Fot.: KGHM
Logo KGHM. Fot.: KGHM

KGHM podpisał aneks do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Bank unijny zwiększa możliwość wsparcia inwestycji spółki służących wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz ograniczeniu emisyjności – podaje spółka.

KGHM zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę (aneks) o możliwości udzielenia dodatkowej pożyczki w wysokości 440 mln PLN w celu finansowania planu modernizacyjnego swoich zakładów i procesów produkcyjnych. Aneks stanowi uzupełnienie istniejącej pożyczki 900 mln PLN podpisanej pod koniec 2017 roku, tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy sięga 1,34 miliarda PLN – czytamy w komunikacie.

– Zgodnie z przyjętą Strategią optymalizujemy nasze finansowanie, stawiając na efektywność i elastyczność. Podpisany dziś aneks zwiększa kwotę udzielonego finansowania do 1,34 miliarda złotych i dowodzi naszej biznesowej wiarygodności. Ta dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania realizowanych przez nas projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagwarantowania przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i stabilnej produkcji.– powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Andrzej Kensbok, wiceprezes KGHM ds. finansowych podkreślił, że transakcja potwierdza dobre relacje firmy z rynkiem i wpisuje się w krajową politykę finansową. – Elastyczność struktury finansowania przekłada się na dobre wyniki KGHM. Obserwujemy ogólnoświatowe tendencje i na tej podstawie prognozujemy nasz dalszy rozwój. Pozwala to na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym na optymalizację procesów produkcyjnych – dodał wiceprezes Kensbok.

KGHM podaje, że zawarcie aneksu zwiększa dostępną kwotę udzielonej pożyczki o równowartość 440 milionów PLN, tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej w 2017 roku umowy sięga 1,34 miliarda PLN.

Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki wynosi 22 miesiące. Wsparcie finansowe może zostać potencjalnie wykorzystane w maksymalnie czterech transzach, każda z nich w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki spółka posiada opcję wyboru waluty: PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji – czytamy.

KGHM/Jędrzej Stachura

EBI sfinansuje budowę czterech farm wiatrowych w Wielkopolsce