Kubica: Kontrola kominków to sprawa dla kominiarzy

4 grudnia 2019, 07:30 Środowisko
Komin, przemysł, emisje

Dr inż. Krystyna Kubica zajmująca się problematyką smogu zabiera głos w dyskusji o zakazie palenia drewnem w kominkach.

– Kominki zaliczane są do grupy urządzeń grzewczych na paliwa stałe, nazywanych ogrzewaczami pomieszczeń. Do tej grupy należą kominki, piece, piece peletowe, kuchenki – przypomina. – Tak zwana „norma emisyjna Ekoprojekt” w odniesieniu do ogrzewaczy pomieszczeń będzie obowiązywać wszystkie kraje UE, w tym Polskę, dopiero od 1 stycznia 2022 roku, (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Państwa Członkowskie UE mogą wdrożyć rozporządzenie  do prawa narodowego wcześniej, przed 2022 rokiem.

Siergiej: Nie mówimy o zakazie kominków, tylko ich ucywilizowaniu

– Natomiast od 1 stycznia 2020r będzie obowiązywać Polskę i pozostałe kraje UE rozporządzenie unijne ekoprojekt w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe – kopalne i stałe biopaliwa/biomasę drzewną, (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) – uściśla rozmówca BiznesAlert.pl.

– W komentarzu redaktora Łukasza Warzechy jest wiele racji. W krajach zachodnich promowana jest instalacja kotłów zasilanych biomasą drzewną (głownie peletem drzewnym) w miejsce kotłów gazowych i olejowych. Gaz i olej (pochodna ropy naftowej) zaliczane są do paliw kopalnych. Domowe instalacje spalania (wyposażone w kotły ogrzewacze pomieszczeń) winny podlegać pełnej kontroli monitorowaniu przez służby kominiarskie, (wzorem krajów zachodnich) – oceniła dr inż. Kubica. – Emisje zanieczyszczeń z domowych instalacji spalania zależą nie tylko od paliwa czy urządzenia grzewczego, ale także od stanu instalacji spalania lub urządzenia grzewczego – komina oraz ich eksploatacji, w tym dobrych praktyk.

– Niestety brakuje odpowiednich regulacji prawnych, a także odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego standardów emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania o mocy do 1MW (granicznych wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń). Straż miejska, policja (w tym drony) powinny być wykorzystywane tylko w kontroli interwencyjnej – zakończyła nasza rozmówczyni.

Opracował Wojciech Jakóbik