Komisja dofinansuje studium wykonalności terminalu LNG w Gdańsku

7 kwietnia 2017, 09:45 Alert

Komisja Europejska zarekomendowała do dofinansowania projekt w ramach, którego ma powstać studium wykonalności budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali.

Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG
Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG

KE zarekomendowała do dofinansowania projekt „Studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali”. Wartość projektu to ok. 7,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść ok. 4,6 mln zł.Polski projekt znalazł się w gronie siedmiu, które uzyskały pozytywną rekomendację Komisji w konkursie CEF Synergia 2016 w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). W konkursie złożono 14 wniosków z całej Unii Europejskiej, z czego tylko 9 zostało dopuszczonych do oceny merytorycznej, a KE zarekomendowała do dofinansowania siedem projektów na łączną kwotę ok. 22 mln euro.

Gaz-System zbada wykonalność drugiego gazoportu. Wyniki do końca roku

Polski projekt został złożony przez Grupę Lotos wspólnie z Gaz-System. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali stanowiącego bazę przeładunkową dla bunkrowania i dystrybucji LNG.Propozycja Komisji będzie musiała jeszcze uzyskać akceptację państw członkowskich w ramach Komitetu Koordynacyjnego CEF, co nastąpi prawdopodobnie jeszcze w kwietniu 2017 r .

Jakóbik: Drugi gazoport. Plan B dla Bramy Północnej pozostaje na stole

CIRE.pl