Komitet Ekonomiczny tworzy mapę ustaw: rynek mocy, geologia i inne

30 września 2016, 14:45 Energetyka

Na posiedzeniu Komitetu Prezesa Rady Ministrów premier Beata Szydło oraz wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zainaugurowali pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Szydło powołała go w piątek. Przewodniczącym KERM został wicepremier Mateusz Morawiecki, a jego zastępcą minister Henryk Kowalczyk. Jednymi z tematów, jakimi zajmie się Komitet Ekonomiczny, będzie rynek mocy oraz prawo geologiczne.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, obecni byli m. in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister infrastruktury, minister rolnictwa, minister energii, minister żeglugi i gospodarki morskiej, minister ds. europejskich, minister środowiska.

– Powołany Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów jest wypełnieniem zobowiązań wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących koordynacji polityki gospodarczej w najszerszym znaczeniu tego słowa. Koordynacja ta ma doprowadzić do dobrego, zdrowego wzrostu PKB, a z drugiej strony utrzymać stabilność budżetu i finansów publicznych. Jest to zawsze zadanie, które niektórzy określają jako syzyfowa praca. Są oczywiście ogromnie oczekiwania dotyczące wzrostu wydatków jednak wiadomo, że środków na wszystko niestarczy. Trzeba zaznaczyć jednak te priorytety, które dla Państwa Polskiego są najważniejsze – podkreślił podczas inauguracyjnego posiedzenie Komitetu Mateusz Morawiecki.

Powstaje Komitet Ekonomiczny. „W pierwszej kolejności energetyka”

– Charakterystyka pracy całego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, będzie taka jak nakreśliła Pani Premier, która co pewien czas będzie gościem na posiedzeniu Komitetu. To oznacza bardzo wysoki priorytet, jaki przykładamy co pracy Komitetu. Ustaliłem też z ministrem Henrykiem Kowalczykiem, który będzie moim zastępcą tryb pracy, związku funkcjonowaniem Komitetu Stałego Rady Ministrów i w kontekście programowania prac rządu w jaki sposób synchronizować te mechanizm po to, by nie było nie potrzebnych powtórzeń i powielania pracy od strony organizacyjnej i operacyjnej, a z drugiej strony, aby w sprawny sposób regulować całą materię gospodarczą – powiedział Morawiecki

– Ustaliśmy razem z ministerstwami charakter tematów, które będą tutaj omawiane, tak, aby skupić się na najważniejszych sprawach. W kilku ostatnich miesiącach oraz w paru najbliższych miesiącach to takich najważniejszych spraw należy prawo wodne, regulacje dotyczące rynku mocy, prawo zamówień publicznych, konstytucja dla biznesu, uregulowania dotyczące usprawnień w procedurach dla przedsiębiorców. Będziemy zajmować się wszystkimi ustawami, które będą miały wpływ na gospodarkę przekraczający pewien pułap finansowy jak również te, które mogą być trudniejsze do skwantyfikowania od strony finansowej, ale będą bardzo ważne, a w szerokim zakresie będą wpływały na różne dziedziny życia gospodarczego też będziemy analizować i korzystać z tego co Pani Premier zapowiedziała kilka dni temu. Chodzi o wzmocnienie centrum analitycznego i strategicznego Rady Ministrów, które w KPRM będzie rozbudowywane i wzmacnianie – zaznaczył wicepremier.

– W kwestii konkretnych działań jakie zarysowała przed nami Pani Premier i poprosiła o wyznaczenie dokładnej mapy drogowej wszystkich ustaw do końca tego roku, które chcemy przedstawić w Sejmie i przedyskutować. Już dzisiaj mamy gotową wstępną mapę ustaw, które będziemy omawiać z bardzo konkretnym projektami ustaw. Najważniejsze ustawy, które wejdą pod obrady Komitetu Ekonomicznego rady Ministrów, które mam nadzieje wejdą w życie lub będą na wysokim poziomie zaawansowania w procesie legislacyjnym w parlamencie. W ministerstwie rozwoju mam 12 gotowych projektów ustaw. Są to głównie ustawy dotyczące swobody działalności gospodarczej – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

– W ministerstwie energii trwają prace nad kilkoma ustawami. Wśród najważniejszych są: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych, bardzo ważna z punktu widzenia rozszerzenia katalogu działań i katalogi paliw niskoemisyjnymi, które mogą być objęte mechanizmami wsparcia, ale również możliwe jest poszerzenie źródeł finansowania w tym zakresie. Ustawa o zmianie ustawy prawo energetyczne, gdzie przewidziano wyłączenie dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi. Jest to bardzo ważna ustawa, ze względu na obrót w tym sektorze gospodarki jak i o jakość tego obrotu czyli zdolność państwa do ściągania odpowiednich danin – podkreślił wicepremier.

– Ważne będą też zmiany do ustawy prawo geologiczne, prawo wodne, która jest na końcowym etapie uzgodnień, która jest na końcowym etapie wielu uzgodnień oraz prawo o służbie geologicznej a także niezwykle fundamentalny kodeks budowlany a więc dzieło pana ministra Andrzeja Adamczyka – wymieniał Mateusz Morawiecki.

– Dla nas priorytetem będzie utrzymanie deficytu poniżej poziomu 3 proc. PKB. Cele będą w tym kierunku synchronizowane – podsumował wicepremier Morawiecki.

Na początku lipca Ministerstwo Energii zaprezentowało założenia tzw. rynku mocy, a więc rynku dwutowarowego, energii i mocy. Rynek ma być gwarancją, iż sytuacja z sierpnia ubiegłego roku, kiedy zabrakło mocy w systemie, nigdy więcej się nie powtórzy. Opłaty za energię oraz za dostępną moc w systemie wiążą się jednak z szeregiem wyzwań.

RAPORT IJ: Jaka energia będzie napędzać polską gospodarkę?