Czy Lotos jest „piękną panią na wydaniu” dla Orlenu? (RELACJA)

5 maja 2021, 11:45 Alert
Panel dyskusyjny podczas Kongresu 590
Panel dyskusyjny podczas Kongresu 590. Zdjęcie: BiznesAlert.pl

Podczas Kongresu 590 przedstawiciele PKN Orlen i Grupy Lotos wypowiedzieli się o fuzji swoich koncernów.

Fuzja Orlen-Lotos podczas Kongresu 590

– Pandemia COVID-19 jest katalizatorem na rynku ropy i gazu. W ostatniej dekadzie w Europie zostało zamknięte 30 rafinerii w Europie. Są to często słabsze rafinerie, często zlokalizowane na rynkach nadmorskich, gdzie presja konkurencji jest większa. Fuzja Orlenu z Lotosem ma na celu optymalizację działań zamiast konkurowania ze sobą na rynku. Pandemia potwierdziła konieczność integracji tych dwóch podmiotów- powiedział Jacek Ciborski, ekspert w obszarze inwestycji kapitałowych z PKN Orlen. – Badamy synergię od momentu, kiedy powstała koncepcja fuzji. Dążymy do tego, by móc wyciągnąć efekty optymalizacji. Jest synergia w obszarze logistyki czy produkcji petrochemicznej. Ulegać to jednak będzie zmianie – przykładem mogą być środki zaradcze ze strony Komisji Europejskiej. To wyzwanie, przed którym dziś stoimy, ale powoduje to również, że musimy przeformułować rafinerię w Gdańsku. Środki ze sprzedaży aktywów chcemy wykorzystać na cele rozwojowe. Dzisiaj największym wyzwaniem przed fuzją to negocjacje z partnerem, by przyniosło to korzyść dla wszystkich graczy – dodał.

– Okres pandemii pozwolił nam spojrzeć na strategię. Jesteśmy piękną panną na wydaniu, ponieważ nasze aktywa obroniły się przez trafne inwestycje, który będzie stanowić wartość dodaną dla PKN Orlen. Pandemia przyniosła też podejście, które będzie prowadziło do oceny, że duże podmioty będą stanowiły moc. Będą się one mogły mierzyć z globalnymi koncernami. Połączony Lotos z Orlenem będzie miał szansę odnaleźć się w tej przestrzeni – powiedział Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć. – Geopolityka będzie jednym z elementów strategicznych decyzji, kto ma być partnerem polskich spółek. Jeśli spojrzymy na światowe inwestycje, 80 procent środków finansowych na energetykę na świecie zostało zainwestowane w OZE. Ilość stacji benzynowych dzisiaj to niejedyny klucz. Kluczem doboru partnera jest jego siła, istotą udanej fuzji będzie szybkość decyzyjna, ale też duża zdolność do podejmowania ryzyka – dodał.