TAG: Kongres 590
Podczas tegorocznego Kongresu 590, goście konferencji dyskutowali o tempie transformacji, wolumenie udziału gazu, OZE w transformacji energetycznej […]
Chcemy, by liczba prosumentów w Polsce osiągnęła milion, obecnie jest to 500 tysięcy. Przygotowujemy rozwiązania prawne, które wyzwolą […]
Postawiliśmy sobie cel, by w procesie inwestycyjnym na Bałtyku skorzystało jak najwięcej polskich firm. Chcielibyśmy, by tzw. local content […]
Podczas panelu dyskusyjnego na Kongresie 590 uczestnicy rozmawiali o perspektywach związanych z Europejskim Zielonym Ładem.
– Nasze plany skorelowane są z PEP2040, tam mowa jest o efektywnym wykorzystaniu nośników energii, i takim rozwiązaniem jest kogeneracja […]
Podczas panelu dyskusyjnego na Kongresie 590 przedstawiciele PGNiG i PKN Orlen rozmawiali o perspektywach wykorzystania wodoru w transporcie.
Podczas Kongresu 590 uczestnicy panelu dyskusyjnego rozmawiali o perspektywach polskiego miksu energetycznego i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
Podczas Kongresu 590 przedstawiciele PKN Orlen i Grupy Lotos wypowiedzieli się o fuzji swoich koncernów.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas Kongresu 590 rozmawiali o różnych drogach dojścia do neutralności klimatycznej przez Polskę.
Polska energetyka jest u progu zmian. Jednym ze źródeł energii będą m.in. morskie farmy wiatrowe. O rozwoju tej branży eksperci dyskutowali […]
​Nowe miejsca pracy, większa dostępność i rozpoznawalność marek, a także możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne – to tylko […]
To, że nie wykorzystujemy obecnie wodoru jako paliwa, możemy traktować jako wyzwanie. Mocne wejście w wodór może spowodować, że wyprzedzimy […]
Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku jest w trakcie konsultacji, a krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku negocjowany obecnie z […]
PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały List Intencyjny z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy II linii […]
– 75 procent LNG na świecie jest kupowane przez klientów azjatyckich – Korea, Tajwan itd. Wszystko to kwestia ceny. Pewnego dnia nasze […]