Zielona transformacja i konkurencyjność polskiego sektora chemicznego podczas VIII edycji Kongresu Polska Chemia

21 czerwca 2021, 18:00 Alert

16 czerwca 2021 roku, pod hasłem #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI, odbyło się największe i najważniejsze wydarzenie branży chemicznej, organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego VIII Kongres Polska Chemia. Zielona transformacja, rozwój i postęp cywilizacyjny oraz bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiego sektora chemicznego – to te obszary zdominowały całodzienne, trwające ponad dziewięć godzin wydarzenie, transmitowane na żywo w nowoczesnej formule telewizji online.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego | Seung Chul Lee, President and Chief Operating Officer, Hyundai Engineering Co., Ltd. Fot. PIPC
dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego | Seung Chul Lee, President and Chief Operating Officer, Hyundai Engineering Co., Ltd. Fot. PIPC

– Obecnie trudno wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek celów gospodarczych bez sektora chemicznego. Hasło tegorocznego Kongresu – #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI – nabiera szczególnego znaczenia. Czas pokazać, że chemia jest wszędzie, że to ona tworzy lepsze jutro. To ona będzie kluczowa w realizacji założeń transformacji ekologicznej, przed którą stoi cała Europa. Pora zrozumieć, że przyszłość bez niej, bez jej rozwiązań i produktów… po prostu nie istnieje – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) podsumowuje najważniejsze wydarzenie branży chemicznej.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników i ekspertów podczas nadal trwającej pandemii COVID–19, ponownie postanowiła zorganizować Kongres w formule telewizji online. W trakcie wydarzenia przedstawiciele świata biznesu, nauki, organizacji branżowych oraz administracji unijnej i krajowej wielokrotnie podkreślali, że Polska Chemia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju narodowej gospodarki. Jest szczególnie zauważalne zwłaszcza w czasie wychodzenia z pandemicznego kryzysu, który dotknął cały świat.

Tegoroczny Kongres stanowił doskonałą możliwość wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy licznie zaproszonymi prelegentami. W debatach i panelach dyskusyjnych uczestniczyli przedstawiciele firm i organizacji zrzeszonych w PIPC. Wiele spośród rozmów wydarzenia moderował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także jej inni eksperci: dr inż. Anna Zalewska – Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Klaudia Kleps – Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert oraz Marcin Przygudzki – Główny Specjalista, Koordynator Projektu Chemia 4.0.

#CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI – strategiczna i niezbędna

– To, że przemysł chemiczny odgrywa strategiczną rolę w rozwoju nowoczesnej gospodarki jest obecnie oczywiste. To chemia nas leczy, ubiera, to chemia buduje, chroni. Chemia jest w naszym życiu od zawsze i zawsze w nim będzie. Dodatkowo, po wielu staraniach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, polska branża chemiczna, jako tradycyjnie mocna i kluczowa dla rozwoju krajowej gospodarki, została wpisana do Polityki Przemysłowej Polski, ogłoszonej 9 czerwca 2021 r. przez Pana Premiera Jarosława Gowina – mówił dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Premier Jarosław Gowin, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, był jednym z gości specjalnych tegorocznej edycji Kongresu. Podczas wystąpienia podkreślał, że silna Polska Chemia to silna gospodarka, a branża chemiczna jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Wskazywał także, że przemysł chemiczny jest jednym z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarczych, co dodatkowo uwypukla jego fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Premier przypomniał, iż branża chemiczna odgrywa strategiczną rolę, nie tylko ze względu na liczbę przedsiębiorstw, czy znaczący udział w produkcji sprzedanej przemysłu, lecz przede wszystkim dlatego, że stanowi ona horyzontalne wsparcie dla innych sektorów. Na koniec wystąpienia podkreślił, że Polska Chemia wdraża światowe trendy i samodzielnie opracowuje najnowocześniejsze technologie, a w sektorze chemicznym tkwi ogromny potencjał, który musi być rozwijany i wspierany –  tu i teraz. To Polska Chemia odegra istotną rolę w odbudowie i transformacji krajowej gospodarki po pandemii.

Wśród głównych tematów poruszanych w trakcie VIII Kongresu Polska Chemia można było wyodrębnić główne nurty. Eksperci najczęściej poruszali zagadnienia związane z obszarem Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) i tego, w jaki sposób jego ambitne założenia wpłyną na funkcjonowanie polskiego przemysłu chemicznego. Kolejnym bardzo istotnym aspektem, któremu poświęcono wiele miejsca w trwających dyskusjach, był obszar regulacji i otoczenia legislacyjnego, którego stabilność jest kluczowa dla osiągania celów, które stoją przed sektorem. Zaproszeni goście debatowali także o tym, co można zrobić, by utrzymać i wzmocnić konkurencyjność branży. Stanowi to nie lada wyzwanie, zwłaszcza w kontekście niższych kosztów produkcji, np. w krajach azjatyckich.

Kluczową rolę przemysłu chemicznego w zielonej transformacji Europy, podkreślali podczas Kongresu goście specjalni – dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic) oraz Bjorn Hansen, Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Zwracali uwagę, że udział sektora jest niezbędny do osiągania ambitnych unijnych celów i to branża chemiczna, jako niezwykle innowacyjna, będzie opracowywać i wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania, realizując założenia EZŁ.

Wiele miejsca poświęcono także rozwijającym się technologiom wodorowym. Zdaniem wielu ekspertów mogą być one kluczem do zielonej transformacji przemysłu, przed którą stoi cała Europa, chcąca – jako pierwszy kontynent – osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Podczas Kongresu często rozmawiano również o inwestycjach, które branża chemiczna chętnie realizuje, by stawać się coraz bardziej innowacyjną, co – w dalszej kolejności – prowadzi także do wdrażania działań o charakterze prośrodowiskowym. Jedną z takich inwestycji jest projekt Polimery Police Grupy Azoty S.A., Partnera Strategicznego wydarzenia. Inicjatywa ta to jeden z największych projektów chemicznych w Polsce z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Przedsięwzięcie uplasuje Polskę wśród czołowych producentów polipropylenu (jednego z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych) w Europie, a także znacząco zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Reprezentanci drugiego z Partnerów Strategicznych Kongresu Polska Chemia, PKN Orlen, również podkreślali znaczenie rozwoju branży i stałego budowania przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez autorski projekt o nazwie Hydrogen Eagle. Zakłada on budowę w Polsce, Czechach i na Słowacji sieci hubów wodorowych z odnawialnymi źródłami energii oraz instalacji przetwarzających odpady komunalnew wodór. W ramach projektu planowana jest też budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo. Jak podkreślali przedstawiciele PKN Orlen, inwestycja ta pozytywnie wpłynie na konkurencyjność całej gospodarki europejskiej.

Ważnym punktem tegorocznego Kongresu było przyznanie tytułu „Ambasadora Polskiej Chemii”. W tym roku przypadł on spółce ANWIL – symboliczne wyróżnienie z rąk Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego odebrała Pani Prezes Zarządu ANWIL S.A, Agnieszka Żyro.

Przegląd zagadnień VIII Kongresu Polska Chemia

Program Kongresu, jak co roku, był niezwykle  obszerny i uwzględniał aktualne trendy oraz wyzwania, przed którymi stoi cały polski przemysł chemiczny. W trakcie wydarzenia zorganizowano trzy debaty strategiczne, trzynaście paneli dyskusyjnych oraz szesnaście rozmów z ekspertami i gośćmi specjalnymi z administracji krajowej i europejskiej, organizacji branżowych oraz firm.

Zielona transformacja

W ramach  pierwszego bloku tematycznego, zatytułowanego „Zielona transformacja”, paneliści dyskutowali o znaczeniu najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka we wszechświecie w dążeniu do zeroemisyjnej przyszłości, a także o tym, jaką rolę Polska – jako trzeci europejski producent wodoru –  powinna odegrać w zmianie postrzegania alternatywnych źródeł energii.  Bardzo ważnym tematem rozmów był też model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – eksperci debatowali o rozwoju recyklingu chemicznego oraz o działaniach podejmowanych przez branżę w kontekście odpowiedzialności środowiskowej. Kolejnym istotnym elementem był obszar zrównoważonej chemii i najbliższych wyzwań dla sektora, związanych z wpływem unijnej Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów. Podczas pierwszego bloku tematycznego Kongresu prelegenci rozmawiali również o roli Polskiej Chemii w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań pod kątem niskoemisyjnego transportu.

Rozwój i postęp cywilizacyjny

Drugi spośród bloków tematycznych o nazwie „Rozwój i postęp cywilizacyjny”, podkreślał ważne założenie, że to chemia stanowi napęd rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego nowoczesnego społeczeństwa. Eksperci ze świata nauki, biznesu oraz administracji państwowej i UE podkreślali strategiczne znaczenie przemysłu chemicznego w transformacji ekologicznej, której wszyscy jesteśmy świadkami. Dyskutowano także o znaczeniu nowych inwestycji i ich wpływie na konkurencyjność branży, jak również o tym, co jest niezbędne, aby działania inwestycyjne mogły być skutecznie realizowane. Niezwykle istotnym punktem bloku były rozmowy o rozwiązaniach 4.0 w przemyśle chemicznym w kontekście roli nowoczesnych technologii w opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw. Paneliści zastanawiali się, czego potrzebują firmy, aby rozwijać technologie 4.0, a także, jakie konkretne cyfrowe rozwiązania pomogą realizować firmowe cele. Powyższe zagadnienia analizowano w kontekście innowacyjności całego sektora chemicznego.

Bezpieczeństwo i konkurencyjność Polskiej Chemii

Przedmiotem rozmów ostatniego bloku pt. „Bezpieczeństwo i konkurencyjność Polskiej Chemii” były m.in. wyzwania związane z koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do przewag konkurencyjnych Polskiej Chemii. Zaproszeni goście dyskutowali o tym, czy „zielone” cele stawiane przed branżą chemiczną mogą być szansą na jej rozwój, jak również o tym, co jest potrzebne, aby konkurencyjność firm chemicznych została utrzymana, a w dalszej kolejności wzmocniona. Prelegenci rozmawiali na temat tego, jakie technologie mogą być skutecznym narzędziem do realizacji celów EZŁ, a także, które z nich są już dostępne, a które dopiero będą rozwijane. Blok zamknęła dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym w kontekście stabilności branży. Eksperci poruszyli kwestie związane z bezpiecznym przejściem transformacji energetycznej oraz wartymi uwagi rozwiązaniami na poszczególnych jej etapach. Omawiano również istotny temat radzenia sobie z bezpieczeństwem energetycznym kraju w naszym miksie energetycznym.

– Jako Polska Izba Przemysłu Chemicznego, organizator Kongresu, przedstawiliśmy szereg ciekawych rozmów, dyskusji – nie tylko o samym sektorze i jego perspektywach, lecz także o tym, jak Polska Chemia ma rozwiązywać problemy, zarówno życia codziennego, jak i te gospodarcze. Myślimy o tym, jak wyzwania przekuć w szanse i sprawić, by stały się rzeczywistością. To od Polskiej Chemii będzie zależało lepsze jutro nas wszystkich podkreślił, zamykając tegoroczne wydarzenie, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Fot. PIPC.

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Fot. PIPC.

VIII Kongres Polska Chemia miał charakter międzynarodowy. W licznych panelach dyskusyjnych, debatach strategicznych i rozmowach wzięło udział blisko 100 ekspertów – przedstawicieli świata administracji – unijnej i krajowej, krajowego i zagranicznego biznesu, nauki, organizacji branżowych,
a także największych firm polskiego sektora chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Chemia w poszukiwaniu większej efektywności i innowacyjności sektora