O chemii, energetyce i przyszłości na Kongresie Polska Chemia (NA ŻYWO)

16 czerwca 2021, 08:55 Chemia
Kongres Polska Chemia 2021. Fot. BiznesAlert.pl
Kongres Polska Chemia 2021. Fot. BiznesAlert.pl

Witamy w relacji na żywo z organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Kongresu Polska Chemia 2021 pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl.

Kongres Polska Chemia 2021

18:30

Zakończył się Kongres Polska Chemia 2021. Dziękujemy za śledzenie dzisiejszej relacji i zapraszamy na kolejne.

18:25

– Branża chemiczna to baza dla rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, nowych odkryć naukowych. To fundament dla rozwoju innych sektorów gospodarki i zmiany przyzwyczajeń konsumenckich. Pora zrozumieć, że Polska Chemia jest kreatorem lepszego jutra, nowoczesnego świata. Mówiąc wprost – być może nieco górnolotnie, ale nie bez przyczyny – bez chemii po prostu nie będzie przyszłości. Nie w przenośni, a dosłownie. I na tym musimy się skupić – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

18:11

– Mamy projekty i portfel technologii, dzięki którym chcemy osiągnąć cele klimatyczne. To m.in. poprawa efektywności energetycznej w naszych rafineriach. Celem naszej strategii do 2030 jest wzrost produkcji energii z OZE i gazu jako paliwa przejściowego. Widzimy, że elektrolizery można wdrażać komercyjnie. Chcemy również odpowiedzieć na kwestię magazynów energii. Powinniśmy szukać efektywności wszędzie – powiedział Wojciech Kozłowski, dyrektor biura rozwoju w PKN Orlen.

17:35

– CBAM jest nieuchronny w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Ambicje UE są dużo wyższe niż innych regionów, powoduje to, że część sektorów inwestuje poza jej granice. Dlatego KE musi się zabezpieczyć, by cały nasz wysiłek nie poszedł na marne. Ograniczanie emisji CO2 najtańsze jest w sektorze energetyki, w innych sektorach zaczyna być to coraz droższe. Ceny uprawnień emisji CO2 skłaniają do zastanowienia nie tylko ze względu na ich poziom, tylko na tempo ich wzrostu. Przemysł musi zwracać uwagę na nowe procesy niskoemisyjne i technologie pochłaniania dwutlenku węgla – powiedział kierownik zespołu strategii, analiz i aukcji oraz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), części Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jeszke: Wahania cen uprawnień do emisji CO2 utrudniają inwestycje na rzecz ich redukcji (ROZMOWA)

17:20

– Jako pierwszy koncern w naszej części Europy ogłosiliśmy, że osiągniemy neutralność klimatyczną do 2025 roku, chcemy stopniowo obniżać emisyjność naszych aktywów, oraz zainwestować w OZE, biometan i wodór. Mamy kilkadziesiąt projektów, które poprawiają efektywność energetyczną naszych instalacji – powiedział dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński z PKN Orlen.

16:42

– Surowce wykorzystywane są jako mechanizm spekulacji, co może grozić substytucji i np.: zamianom miedzi na aluminium. Przykładem wyzwań są państwowe interwencje jak działanie Chin na rynku miedzi – powiedziała Joanna Pietrasik, dyrektor naczelna ds. handlu i logistyki w KGHM.

16:36

– W świetle zmieniających się polityk, trendach poszukujemy możliwości pozyskania optimum produktowych, co przewiduje nasza strategia – powiedział Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych w PKN Orlen.

RAPORT: Orlen wybrał zieloną ścieżkę

12:53

– Transport będzie podlegał dalszemu rozwojowi i procesom odchodzenia od paliw kopalnych. sektor inter modalny będzie tu przodował – powiedział Konrad Wójtowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern.

12:47

– Musimy patrzeć na tendencje, ludzie wyprowadzają się z miast. Nasza produkcja musi iść za tymi trendami. Pracujemy nad zmniejszaniem śladu węglowego w naszych produktach i procesach. Nasze produkty silikonów pozwalają na zmniejszenie zużycia energii o 20 procent, a emisje nawet o 40 procent – powiedział Krzysztof Ciak-Brzeziński z DOW Polska.

12:37

– Paliwa płynne są powszechnie dostępne i stosunkowo tanie w dostępie. Wodór może być tym paliwem, które spełni przesłanki powszechnego paliwa. Obecnie barierą jest cena i brak infrastruktury. Jako PKN Orlen chcemy jednak zająć miejsce na tym perspektywicznym rynku i zapewnić dostęp do paliwa. Wodór to z pewnością przyszłość ciężkiego transportu. Nasza strategia koncentruje się wokół programu HydrogenEagle. Chcemy poprawić efektywność produkcji i efektywność energetyczną. Chcemy zredukować emisje CO2 do 2030 roku o 33 procent CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej – powiedział Wojciech Kozłowski, dyrektor biura rozwoju w PKN Orlen.

11:23

Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce, póki co wykorzystujemy go na własne potrzeby. W związku z rozwojem projektu Polimery Police będziemy pozyskiwali tzw. wodór błękitny, ale chcemy, by było jak najwięcej zielonego wodoru zaznaczył wiceprezes zarządu Grupy Azoty dr Grzegorz Kądzielawski.

11:20

W Grupie Lotos zrealizowaliśmy kilka ciekawych projektów związanych z magazynowaniem i transportem wodoru. Staramy się zrealizować 2 potężne projekty: PureH2 dotyczące wykorzystania wodoru w transporcie, oraz GreenH2, w ramach którego chcemy zbudować elektrolizery. Szukamy wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym. Kluczem będzie efektywność poszczególnych rozwiązań. Na pewno na dłuższą metę nie będzie możliwe współfinansowanie samego paliwa wodorowego. Te projekty to nasz wkład w koncern multienergetyczny – mówił wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

Lotos chce być w dziesiątce największych producentów zielonego wodoru w Europie

11:08

Wodór jest przyszłością nie tylko dla energetyki, ale i dla sektora chemicznego. Może być on nie tylko zależny od kolorów, ale też techniczny, lub czysty. Szary wodór musi być doczyszczony do takiego stopnia, by móc wykorzystać go w ogniwach paliwowych. Gdyby duże ilości wodoru mogły być doczyszczone w ten sposób, byłoby bardzo dobrze. Inną drogą wytwarzania wodoru są elektrolizery związane z OZE. Takie inwestycje są planowane, ale myślę, że dziś warto się zastanawiać jak produkować wodór, ale nad jego zastosowaniami. Trzeba wyjść poza zaklęty krąg użycia w transporcie, bo dzisiaj mówi się prawie wyłącznie o tym. Pomysły, by wodór był magazynem energii mogą się sprawdzić, ale może to być bardzo kosztowne. Są plany w Gaz-Systemie, by stworzyć system przesyłu wodoru. Jeśli chodzi o magazynowanie wodoru, wydaje się, że rozsądne jest budowanie kawern w soli. Czasem słyszymy, że gazociągi do przesyłu gazu będą służyć do przesyłu wodoru, ale niestety nie jest to możliwe. Można rozważać przesyłanie domieszki wodoru do metanu. Jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione, na pewno będzie to wykorzystane zauważył pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski

11:03

Taki mechanizm jak CBAM musi być wdrożony w sposób zgodny z zasadami WTO, respektując międzynarodową wymianę handlową. Celem tego mechanizmu jest to, by nasza polityka klimatyczna była skuteczna, i żeby produkty o niższym śladzie węglowym były preferowane. Wierzymy, że można to zrobić to w sposób kompatybilny z WTO. Są trudności techniczne, ponieważ mechanizm ten jest skomplikowany. Działa już EU ETS, ale takie systemy nie istnieją wszędzie na świecie. Kwestie te da się rozwiązać, trzeba na początek wybrać parę sektorów, gdzie można wprowadzić taki mechanizm. Niektóre produkty chemiczne mogą nadać się do fazy testowej, potem można rozważyć rozszerzenie tego na bardziej skomplikowane produkty. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy na świecie dążyli do celów porozumienia paryskiego – zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Więcej o mechanizmie CBAM przeczytają Państwo w komentarzu prezesa Business & Science Poland Artura Zasady dla BiznesAlert.pl:

Zasada: CBAM powinien uzupełniać, a nie zastępować istniejąca politykę klimatyczną

10:53

We wszystkich sektorach gospodarki zmieniane będą dotychczasowe metody produkcji, by osiągnąć neutralność klimatyczną. Bardzo ciężko dzisiaj mówić, jakie technologie okażą się skuteczne w redukowaniu emisji, dlatego nie powinniśmy stawiać na tylko jedną technologię, ponieważ inna technologia może okazać się bardziej konkurencyjna. Ważne, by wysiłki, które podejmujemy w Europie nie były w izolacji w stosunku do tego, co robią nasi partnerzy na świecie. Trzeba zapewnić równe warunki konkurencji, ponieważ bez sensu byłoby, gdybyśmy zastępowali produkty nasze tymi produkowanymi za granicą, stąd projekt CBAM. Jest zasada „zanieczyszczający płaci”, ponieważ dzięki temu koszt szkody dla środowiska będzie uwzględniony przez przedsiębiorców. Z drugiej strony środki płacone w ramach EU ETS powinny być wykorzystywane tutaj, by umożliwić transformację energetyczną. Dzisiaj słyszymy jak ważne są perspektywy dla wodoru, w wielu sektorach może pomóc w ograniczaniu emisji, od produkcji stali po transport. W MKiŚ przygotowaliśmy strategię wodorową, która nakreśla ramy produkcji, przechowywania i dystrybucji wodoru. Zakładamy wykorzystanie wodoru w energetyce jako magazynu energii, który pomoże stabilizować sieć i wykorzystać energię z OZE. Planujemy zbudować elektrolizery 2 GW, rozwój transportu niskoemisyjnego, mamy cel do 1000 autobusów wodorowych, co wiązać się będzie z rozwojem stacji do ładowania, będziemy wspierać innowacje w dolinach wodorowych. Będziemy wspierać wymianę taboru autobusów w samorządach na niskoemisyjne. W KPO uwzględniliśmy inwestycje związane z rozwojem technologii wodorowe, planujemy wydatki rzędu 800 mln euro – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

10:31

Jeśli chodzi o neutralność klimatyczną, wodór jest tylko częścią rozwiązania, najpierw trzeba pomyśleć o OZE. Musimy dążyć do wdrażania niskoemisyjnych technologii wodorowych. PKN Orlen może produkować zeroemisyjny wodór, z drugiej strony mamy aktywa petrochemiczne. Wodór pomoże nam osiągnąć neutralność klimatyczną, nasz projekt wodorowy pokazuje, że jest to integralna część strategii PKN Orlen – powiedział dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych PKN ORLEN Grzegorz Jóźwiak.

10:21

Dzisiaj produkujemy wodór z gazu. Chcemy produkować wodór ze śmieci, i będziemy wyłapywać CO2. Jeśli chodzi o elektrolizę, planujemy produkcję z zielonego prądu. Jeśli będziemy mieć infrastrukturę, przejście na zielony wodór nie będzie stanowić problemu. Przy braku magazynów energii, wodór będzie produkowany z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych – zaznaczył członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen Józef Węgrecki.

Szczegółowe informacje na temat nowego, wodorowego projektu PKN Orlen znajdą Państwo w poniższym materiale:

Hydrogen Eagle: Orlen chce budować huby wodorowe w Polsce i za granicą

10:14

– Projekt Hydrogen Eagle dotyczy nie tylko Polski, ale całej centralnej Europy. Jego głównym celem jest zazielenienie naszej części Europy. Zakłada on budowę ponad 100 stacji tankowania wodoru, sześciu hubów wodorowych i produkcji wodoru z wykorzystaniem odpadów komunalnych. Celem projektu jest dążenie do neutralności emisyjnej. Koncentrujemy się nie tylko na transporcie, chcemy wykorzystać wodór do dekarbonizacji naszych aktywów, chcemy być częścią europejskiej sieci wodorowej. W Czechach powstaną 22 stacje tankowania wodoru. Na Słowacji powstanie 26 stacji tankowania. Korzyścią będzie m.in. stworzenie nowych miejsc pracy, dzięki przetwarzaniu odpadów komunalnych rozwiązujemy poważny problem śmieci w Europie – zapowiedział dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak.

10:04

– Zmiany klimatu to wyzwanie naszego stulecia. Toczą się one już teraz i czas się do tego odnieść. Branża chemiczna jest największym konsumentem energii i dużym emitentem. Wszyscy wiemy, że nie zmienimy termodynamiki, chemia to konwersja energii. Potrzebne będą ogromne ilości OZE w dobrych cenach. Nasze firmy w dużej mierze są wciąż zależne od węgla. Potrzebujemy planu szybkiego przejścia na źródła odnawialne. Dobrą wiadomością jest to, że zielona energia jest bardzo konkurencyjna cenowo. Nasza branża zawsze była innowacyjna. Potrzebujemy jednak nowych technologii elektryfikacji. Część już jest tworzona, musimy w to zainwestować, potrzebujemy też europejskiego „masterplanu” rozwoju technologii – podkreślił dyrektor generalny i prezes BASF SE, przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego dr Martin Brudermüller.

10:02

– Polska chemia to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Nasza branża wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu. Sytuacja ta jest dla nas zupełnie nowa, stoi przed nami wiele wyzwań. Komisja Europejska rozpoczęła transformację, mówimy o ograniczaniu emisji CO2, cyfryzacji, gospodarce obiegu zamkniętego. Kluczowe jest to, jak to wykorzystamy i jak stworzymy przewidywalną sytuację w naszej branży. Nasze produkty są niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Musimy sprostać temu wyzwaniu. Potrzebujemy nowego ładu dla naszej branży od Komisji Europejskiej – zauważył dyrektor generalny i prezes BASF SE, przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego dr Martin Brudermüller.

9:50

– Im mniej zużyjemy materiałów źródłowych, a do tego przyczyni się recykling, tym mniej zużyjemy energii do produkcji. Nie da się tego zrobić bez nowych technologii. W przyszłości będziemy chcieli zarabiać na zaawansowanej petrochemii – dodał główny ekonomista PKN Orlen dr Adam Czyżewski.

9:41

– Nie powinniśmy szukać winowajcy zanieczyszczenia środowiska w plastiku. Powinniśmy pomyśleć o nas samych jako jego użytkownikach. Żeby sprostać wymaganiom Europejskiego Zielonego Ładu, patrzymy bardzo szeroko i patrzymy na wszelkie rozwiązania, które nas do nich zbliżą – zapewnił dyrektor centrum badań i analiz w Grupie Azoty Henryk Kubiczek.

9:35

– Nasza cywilizacja opiera się na tworzywach sztucznych. Gdyby dziś zastąpić petrochemię, trzeba wiedzieć czym, i jakim kosztem dla środowiska. Petrochemia daje najlepsze rozwiązania, ale pod jednym warunkiem – nie należy zaprzestawać wytwarzania plastiku, tylko nie śmiecić, czyli wdrożyć założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Wyrzucamy plastik, bo jest tani i bardziej opłaca się go wyrzucić, niż recyklingować. To się zmieni, ludzkość się rozrasta i będzie potrzebować coraz więcej materiałów. Zasobów ropy jest pod dostatkiem, technologie wydobycia są stosunkowo mało inwazyjne. Trzeba zadbać o to, by produkcja była niskoemisyjna, a produkty były poddawane recyklingowi – powiedział główny ekonomista PKN Orlen dr Adam Czyżewski.

9:33

– Dalsze prace nad Polityką Przemysłową będą trwały, trzeba wziąć pod uwagę gigantyczne cele, które stawia przed nami Europejski Zielony Ład. Nie uda się ich osiągnąć bez udziału sektora chemicznego – podkreślił prezes zarządu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński.

9:26

– Produkty chemiczne mają kapitalne znaczenie dla ciągłości procesów gospodarczych i społecznych, o czym można było się przekonać w czasie pandemii. Silna polska chemia to silna gospodarka. To gwarant naszego bezpieczeństwa i jednocześnie silnie rozwijający się sektor gospodarki. Polska chemia wdraża światowe trendy i samodzielnie tworzy nowe technologie. To ogromny potencjał, który trzeba wspierać. W każdym z filarów KPO udział chemii jest niezbędny. Ważnym elementem Polityki Przemysłowej Polski jest opracowywanie modeli wsparcia i rozwiązań, które zapewnią większą konkurencyjność tego sektora – zauważył wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin.

9:20

– Dzięki inwestycjom w Polimery Police uzupełnimy nasz łańcuch produkcji i staniemy się bardziej niezależni od importu produktów. Zyskamy dostęp do wysokomarżowych produktów – powiedział wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski.

9:15

– Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, musimy podejmować właściwe decyzje, by wzrosło znaczenie polskiej chemii. Jesteśmy przekonani, że trzon petrochemiczny w PKN Orlen będzie miał dużą wartość. Na nową inwestycję w Olefiny przeznaczymy 13,5 mld złotych, ale będzie ona przynosiła 1 mld zł EBITDA rocznie. PKN Orlen wejdzie do najwyższej ligi europejskiej w petrochemii – zapowiedział członek zarządu ds. rozwoju PKN Orlen Zbigniew Leszczyński.

9:08

– Obecnie trudno wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek celów gospodarczych bez Polskiej Chemii. Dlatego to od chemii, jak zawsze zresztą, tak wiele zależy, a hasło #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI nabiera szczególnego znaczenia. Czas pokazać, że chemia jest wszędzie, że to ona tworzy lepsze jutro, że przyszłość bez niej… po prostu nie istnieje – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

9:00

Kongres Polska Chemia 2021 pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl rozpoczął się. Zachęcamy do śledzenia relacji z wydarzenia.

8:55

– Ósma edycja Kongresu Polska Chemia to największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Centralnej. Jest ono kluczowe dla całego sektora chemicznego i przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych nie tylko z powodu wymiany najlepszych praktyk, ale również dlatego, że stanowi doskonałą przestrzeń networkingową do podnoszenia istotnych problemów. W trakcie kongresu podejmowane będą bowiem tematy strategiczne: bezpieczeństwo, ekologia, innowacje i inwestycje oraz wpływ sektora na społeczeństwo i gospodarkę – czytaliśmy w zapowiedzi tegorocznej edycji konferencji.

Polska Chemia w poszukiwaniu większej efektywności i innowacyjności sektora

8:50

Za dziesięć minut rozpocznie się Kongres Polska Chemia 2021. Transmisję na żywo można obejrzeć na stronie internetowej organizatora. Dokładna agenda dostępna jest tutaj.

Opracowali Michał Perzyński, Gabriela Cydejko i Bartłomiej Sawicki