Polityka Insight: PGE będzie konsolidowała elektroenergetykę

17 lipca 2020, 16:30 Alert
Kleszczów Bełchatów
Źródło: wikimedia.org

Rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę w jeden koncern. Powstanie też Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie elektrownie na węgiel – dowiedział się ośrodek analityczny Polityka Insight.

Analityk Polityki Insight Robert Tomaszewski przekazał, że zgodnie z nieoficjalnymi informacjami konsolidacja elektroenergetyki polskiej ma opierać się na przejęciu przez największą spółkę elektroenergetyczną, Polską Grupę Energetyczną, drugiego co do wielkości gracza na tym rynku,czyli poznańską Eneę, a także trzeciego gracza, czyli katowicki Tauron.

Wydzielone aktywa węglowe ze spółek energetycznych mają przejść do nowego podmiotu, który będzie zarządzał wydzielonymi aktywami produkcyjnymi opartymi na węglu. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) – bo tak zdaniem Polityki Insight ma nazywać się ten podmiot – ma zarządzać elektrowniami węglowymi, które będą przeznaczone do ostatecznego zamknięcia. NABE ma powstać, jeszcze w tym roku na bazie PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej.

W 2019 roku PGE produkowała 58,3 TWh energii, zaś Enea i Tauron po 25,9 i 13,9 TWh. W 2019 roku patrząc na strukturę paliw, PGE w blisko 90 procentach opierało się na węglu kamiennym i brunatnym, Enea 77 procent, zaś Tauron 75 procent. Jeśli faktycznie doszłoby do takiej transakcji, najpierw musi dojść do podpisania listu intencyjnego między stroną wiodącą, czyli PGE, a sprzedającym udziały, czyli Skarbem Państwa. Następnie zgodę na koncentrację musi wyrazić Komisja Europejska.

Polityka Insight/Twitter/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Rząd godzi się na rezerwę węglową