Czechy dają Polsce trzy tygodnie na odpowiedź w sprawie Kopalni Turów. Grożą karą

8 czerwca 2021, 18:45 Alert

– Rząd czeski chce dać stronie polskiej trzy tygodnie na odniesienie się do sankcji finansowych za dalsze wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów – informuje czeski Greenpeace. Wczoraj wydał zalecenie przedłożenia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosku o kary za nierealizowanie środków zaradczych w sporze między Polską a Czechami. Polacy mieli natychmiast wstrzymać prace kopalni węgla brunatnego w Turowie, ale tego nie zrobili.

Elektrownia Turów. Fot. PGE
Elektrownia Turów. Fot. PGE

Czechy zgodziły się na wniosek Polski negocjować umowę międzynarodową na szczeblu rządowym, o czym poinformował wczoraj rząd w Pradze. Umowa ma na celu uzyskanie gwarancji realizacji przez Polskę postulatów Republiki Czeskiej związanych z łagodzeniem negatywnych skutków działalności kopalni Turów oraz zapewnienie finansowania realizacji niezbędnych działań w tym zakresie i rekompensat bieżących i przewidywanych kosztów.

Porozumienie Polski i Czech może zostać zawarte za 2-3 tygodnie

Czeski wiceminister środowiska Vladislav Smrž miał powiedzieć dzisiaj, że ministerstwo spraw zagranicznych wysłało wczoraj do TSUE wniosek o karę wobec Polski, ale dodał, że ma ona teraz trzytygodniowy termin na odpowiedź w tej sprawie. Ten termin podtrzymuje w komunikacie czeski Greenpeace. Wirtualna Polska informuje zaś, że porozumienie polsko-czeskie ma zostać zawarte najpóźniej w ciągu dwóch tygodni według planu rządu polskiego.

Minister środowiska Richard Brabec powiedział, że ramy uzgodnionego porozumienia obejmują m.in. przegląd istniejących procesów wydawania zezwoleń zgodnie z prawem europejskim oraz przekazanie wszelkich dostępnych informacji o skutkach wydobycia. To jest istota toczącego się pozwu przeciwko Polsce. – To są kluczowe wymagania Czech – powiedział minister środowiska. Minister środowiska zakłada, że projekt umowy w tej sprawie będzie gotowy w najbliższych tygodniach. Wiceminister środowiska Vladislav Smrž stwierdził, że na chwilę obecną nie można oszacować, ile czasu zajmą negocjacje umowy międzyrządowej z Polską. Jednak według niego obie strony są zainteresowane jak najszybszym doprowadzeniem do porozumienia. – Nad tym będą pracować eksperci z ministerstw spraw zagranicznych i środowiska, a wszystko będzie się odbywało z udziałem przedstawicieli regionu libereckiego – mówi Smrž.

Instrukcje negocjacyjne

Podczas jednej z konferencji w Turku, Premier RP Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu najbliższego dnia, dwóch dni rząd przyjmie instrukcję negocjacyjną ws. rozmów z Czechami dot. Turowa. Dodał, że rozmowy z południowymi sąsiadami mogą potrwać kilka tygodni. Premier dodał, że dobrze się stało, iż czeski rząd już przyjął własną instrukcję negocjacyjną.

TSUE nakazał zatrzymanie pracy Kopalni Turów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Czesi domagali się działań na rzecz ochrony ich wód gruntowych przed ewentualnym wpływem wydobycia węgla brunatnego w Turowie. Polacy nie przyznawali racji ich tezom, ale deklarowali częściowe działanie. To jednak nie zadowoliło Pragi, która skierowała sprawę do TSUE. Ten zdecydował o środku zaradczym w postaci zatrzymania wydobycia węgla w Turowie. Polacy nie chcieli się zgodzić na to rozwiązanie.

Bartłomiej Sawicki

Czesi chcą kar finansowych za Kopalnię Turów i rozmawiać dalej