Korolec: Obciążenie państw nową umową klimatyczną powinno być proporcjonalne

21 maja 2015, 09:13 Energetyka

Ministerstwo Ochrony Środowiska informuje, że w Berlinie zakończył się 6. Petersberg Climate Dialogue z udziałem ministrów ds. środowiska i klimatu z około 35 krajów. Celem spotkania było podsumowanie przygotowań do Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP21) w Paryżu. Na spotkaniu Polskę reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. W wydarzeniu udział wzięli także kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande.

Jednym z ważniejszych wątków spotkania w Berlinie była dyskusja o finansowaniu działań klimatycznych. W trakcie rozmów minister Korolec przypomniał o poparciu polskiego rządu dla porozumienia zachęcającego wszystkie strony do podjęcia działań mających na celu poprawę warunków sprzyjających przyciąganiu inwestycji przyjaznych dla klimatu.

Podczas spotkania w Berlinie minister Marcin Korolec podkreślał – Nowe porozumienie, aby odniosło swój skutek, musi obejmować wszystkie strony procesu klimatycznego. Obciążenia dla poszczególnych gospodarek powinny być jednak rozłożone proporcjonalnie do ich możliwości. Ponadto, zobowiązania wynikające z nowej umowy powinny być elastyczne, podejmowane w oparciu o zmieniającą się sytuację gospodarczą i geopolityczną na świecie.

W Paryżu, podczas COP21, ma zostać podpisane nowe globalne porozumienie klimatyczne określające zasady ochrony klimatu po 2020 roku. Uzgodnionym przez państwa członkowskie celem Unii Europejskiej jest zobowiązanie wszystkich krajów świata do działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Obecnie jedynie wąska grupa państw, odpowiadająca za ok. 12% światowych emisji, redukuje je na zasadach określonych w Protokole z Kioto – czytamy na stronie resortu.

Podczas spotkania w Berlinie minister Marcin Korolec podkreślał – Nowe porozumienie, aby odniosło swój skutek, musi obejmować wszystkie strony procesu klimatycznego. Obciążenia dla poszczególnych gospodarek powinny być jednak rozłożone proporcjonalnie do ich możliwości. Ponadto, zobowiązania wynikające z nowej umowy powinny być elastyczne, podejmowane w oparciu o zmieniającą się sytuację gospodarczą i geopolityczną na świecie.

Jednym z ważniejszych wątków spotkania w Berlinie była dyskusja o finansowaniu działań klimatycznych. W trakcie rozmów minister Korolec przypomniał o poparciu polskiego rządu dla porozumienia zachęcającego wszystkie strony do podjęcia działań mających na celu poprawę warunków sprzyjających przyciąganiu inwestycji przyjaznych dla klimatu.

– Mobilizacja finansów klimatycznych powinna następować z różnych źródeł, w tym w znaczącej części ze źródeł prywatnych. Niedopuszczalna jest umowa, która powodowałaby przepływy finansowe z państw uboższych do bogatszych. Korzystne z punktu widzenia finansowania klimatycznego jest natomiast włączanie problematyki zmian klimatu do wszystkich obszarów polityki, strategii rozwoju i inwestycji. Dzięki temu możliwa będzie synergia między finansowaniem działań w zakresie rozwoju, łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich.

Minister Korolec podkreślał też rolę Zielonego Funduszu Klimatycznego oraz naświetlił rozwiązania przyjęte w ramach Unii Europejskiej na rzecz finansowania państw mniej zamożnych. Petersberg Climate Dialogue odbył się w Berlinie w dniach 18-19 maja. Spotkanie otworzyli minister środowiska Niemiec Barbara Hendricks oraz minister spraw zagranicznych Francji Laurent Fabius. Dodatkowe informacje nt. spotkania – tutaj (w języku angielskim).

Kolejne ważne punkty przed konferencją klimatyczną w Paryżu to: szczyt w stolicy Etiopii Adis Adebie oraz Major Economies Forum on Energy and Climate. Obydwa spotkania odbędą się w lipcu – czytamy na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska