Kowalczyk: PIR ma wszelkie narzędzia do działania

3 lipca 2014, 10:23 Energetyka
fot. Dariusz Iwanskiwww.iwanski.com.pld.iwanski@interia.pl+48 601 362 305

Zakończył się proces budowania księgi popytu na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. Nie podlega dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ministerstwo Skarbu Państwa wspólnie ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe informują o zakończeniu w dniu 2 lipca 2014 r. procesu budowania księgi popytu na 6 mln akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej 10 zł każda) spółki Polska Grupa Energetyczna SA należących do Skarbu Państwa oraz 59 mln 441 tys. 629 akcji PGE należących do spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. Cena jednej akcji wyniosła 20,25 zł. Środki wygenerowane dla Skarbu Państwa to 121,5 mln zł, a dla PIR 1204 mln zł.

Sprzedaż akcji przez Polskie Inwestycje Rozwojowe nastąpiła po ich wniesieniu do PIR w celu dokapitalizowania. Pozyskanie 1204 mln zł umożliwi spółce realizację projektów infrastrukturalnych o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

– PIR ma już wszelkie narzędzia by przystąpić do działania. Oczekujemy od PIR przyspieszenia realizacji projektów infrastrukturalnych – powiedział Wojciech Kowalczyk, wiceminister Skarbu Państwa.

121, 5 mln zł pozyskane przez Ministerstwo Skarbu Państwa zasili przychody z prywatyzacji. Skarb Państwa potwierdza zamiar zachowania pakietu reprezentującego ponad 50% kapitału zakładowego PGE w dającej się przewidzieć przyszłości.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa