Kowalski: PSG jest gotowa na biometan, ale liczy na wsparcie unijne

2 października 2023, 07:25 Energetyka

– Jesteśmy otwarci na biometan. Przygotowujemy się do tego, żeby wszystkie nasze nowe sieci były gotowe na domieszki czystego biometanu i wodoru. Jednak bez systemu wsparcia czy zachęt nie odblokujemy rynku – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa, podczas Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

– Przygotowujemy się do tego, żeby wszystkie nasze nowe sieci były gotowe na domieszki czystego biometanu, wodoru i oczywiście gazu ziemnego. Jednak dzisiaj trudno jest uzyskać środki finansowe z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na gazowe projekty infrastrukturalne – mówił Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG.

– Problemem jest to, że wydaliśmy 115 warunków przyłączenia biometanowni do sieci dystrybucyjnej a nie przyłączyliśmy żadnej mimo, że one powstają. Wybierają jednak inne modele biznesowe, zasilają moduły kogeneracyjne, obszarowo produkują ciepło na potrzeby mieszkańców, ale dzisiaj nie są zainteresowane przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej. My próbujemy zmieniać ten stan rzeczy, lecz bez systemu wsparcia czy zachęt to nie jest łatwe zadanie. Proponujemy szereg zmian legislacyjnych, bez których ten trend się nie odwróci i nie odblokujemy rynku – podkreślił podczas Kongresu Energetycznego DISE.

– Europa mówi o gazie jako paliwie przejściowym, ale plany odchodzenia od niego coraz bardziej się wydłużają. My skupiamy się na naszej dziedzinie, ponieważ przyszłość będzie kreowana potrzebami klientów. Powiedzenie ludziom, że zabraniamy kotłów gazowych jest nierealne. PSG będzie więc reagować na potrzeby klientów – powiedział Jakub Kowalski.

– Można mówić o wadach gazu ziemnego, ale obecnie nie ma dla niego alternatywy. Cały projekt Unii Europejskiej, mówiący o tym, że gaz ma być paliwem przejściowym, jest wadliwy, ponieważ nie jest określone na co mamy przejść. Jestem wielkim fanem energii odnawialnej, ale rzeczywistość weryfikuje wszelkie chciejstwa i unijne dokumenty strategiczne. Chciałbym być optymistą w kwestii biometanu, ale myślę, że jeszcze daleka droga przed nami – zakończył.

Opracował Jędrzej Stachura

Więckowski: Transformacja PSG musi się oprzeć na gazie odnawialnym (ROZMOWA)