Kubacki: Odpisy w Enei i Bogdance zwiększają niepewność co do dywidend

7 marca 2016, 11:15 Energetyka

W pierwszych minutach poniedziałkowej sesji Enea i Bogdanka notują ponad 1-proc. spadki po informacjach o odpisach aktualizujących wartość aktywów. W ocenie Bartłomieja Kubackiego z Societe Generale rynek może być zaniepokojony kwestią wypłaty dywidendy za 2015 r.

– Enea i Bogdanka były wyceniane z dość dużym dyskontem do wartości księgowej, także rynek mógł zakładać, że odpisy się pojawią. Osobiście przypuszczałem, że Enea podejmie takie działania, w mniejszym stopniu spodziewałem się tego po Bogdance. Skala odpisów zawsze jest niewiadomą, ale wcześniej Tauron i PGE dokonały dość dużych odpisów, więc Enea wpisała się w ten trend. Poza tym, po zamianach zarządów zazwyczaj następuje czyszczenie książek – komentuje Kubacki

W jego ocenie obie spółki stać na wypłatę dywidendy, ale wzrasta niepewność w tej kwestii, bo Enea i Bogdanka mają politykę dywidendową opartą na zysku raportowanym. Enea nie poinformowała wprost, że odpisy nie będą miały wpływu na dywidendę, więc nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja.

Jednocześnie analityk Societe Generale zwraca uwagę, ze Enea nigdy nie była spółką dywidendową, ale Bogdanka była w ten sposób postrzegana.

– W jej przypadku zyski przed odpisem za rok 2015 powinny być dość ciekawe, co rzutowałoby na całkiem dobrą dywidendę. Potencjał dywidendy po roku 2016 rośnie – bo spadnie amortyzacja i wzrośnie zysk netto – zwłaszcza w przypadku Bogdanki, która nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych – podsumowuje Kubacki
Enea i Bogdanka poinformowały w piątek po sesji, że dokonają odpisów aktualizujących wartość aktywów. W sprawozdaniu skonsolidowanym Enei odpis wyniesie ok. 1,7 mld zł, a w jednostkowym – blisko 2,1 mld zł.

Enea podała, że wartość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik finansowy brutto na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA.

W segmencie wydobycia odpisy z tytułu utraty wartości aktywów rzeczowych zostaną odniesione wyłącznie na wynik jednostkowy LW Bogdanka. Bogdanka dokona 624,8 mln zł odpisu aktualizującego, który obciąży wynik operacyjny, natomiast nie będzie miał wpływu na wynik EBITDA.

Źródło: Polska Agencja Prasowa