Kulczycka: Wydzielenie spółki obrotu detalicznego to oczekiwana decyzja PGNiG

30 kwietnia 2014, 08:48 Energetyka

Zdaniem Konfederacji Lewiatan PGNIG SA podjęła słuszną, i oczekiwaną od dawna przez rynek, decyzję o wydzieleniu ze struktury grupy kapitałowej spółki obrotu detalicznego (roboczo SOD). Jak rozumiemy, początkowo,  będzie ona zajmować się sprzedażą wyłącznie do detalicznych odbiorców końcowych.

Wydzielenie spółki jest warunkiem koniecznym dla skutecznego przeprowadzenia procesu liberalizacji rynku gazu. Spółka powinna dokonywać zakupu gazu wyłącznie na giełdzie, co doprowadzi do zwiększenia płynności obrotu giełdowego oraz wzmocnienia transparentności działania spółek grupy PGNiG – ocenia Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. – Kolejny krok, który musi być szybko wykonany to przeniesienie do nowo utworzonej spółki umów z odbiorcami przemysłowymi, którzy dziś są związani kontraktami długoterminowymi z PGNIG S.A.

– Wydzielanie z PGNiG S.A. spółki obrotu detalicznego determinuje powstanie płynnego rynku hurtowego obrotu gazem w Polsce, a w dalszej perspektywie rozwój konkurencji na rynku detalicznym. Powstanie SOD zaopatrującej się w gaz tak jak pozostałe spółki obrotu na giełdzie,  zapewni równe warunki konkurencji na rynku sprzedaży detalicznej. Wykluczy możliwość subsydiowania skrośnego oraz zapewni wszystkim sprzedawcom detalicznym równy dostęp do „tego samego” gazu na giełdzie – stwierdza dyrektor Kulczycka w rozmowie z dziennikarzem naszego Portalu – Obrót gazem dokonywany pomiędzy PGNiG a SOD, będzie musiał się odbywać po cenach giełdowych – w ramach realizacji obliga – bądź po cenach do nich bardzo zbliżonych, aby wobec spółek nie było wszczynane postępowanie antymonopolowe.

Doświadczenia z realizacji obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej wskazują, że KNF jest skutecznym gwarantem przejrzystości transakcji na rynku giełdowym. Wydzielenie spółki obrotu detalicznego z PGNiG S.A. będzie służyło szybkiej poprawie płynności na giełdzie gazu, a tym samym będzie sprzyjało wykształceniu się wiarygodnego rynkowego indeksu cenowego. Ma to ogromne znaczenie dla odbiorców i nowych spółek obrotu, które na tym rynku w zdecydowanej większości będą pozyskiwać gaz dla swoich odbiorców – podkreśla nasza rozmówczyni.