Lotos stawia na efektywność i dywersyfikację (RELACJA)

17 sierpnia 2017, 14:15 Energetyka

Lotos zanotowała kolejny dobry kwartał. Jak podkreśla spółka, wynika to z efektywności działań, uwarunkowań rynkowych oraz legislacji. Spółka zamierza zreorganizować działalność wydobywczą oraz kontynuować dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej.

fot. Lotos

Zysk netto Grupy Lotos w drugim kwartale 2017 roku wzrósł do 157,5 mln zł z 225,8 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny grupy w tym okresie spadł do 172,9 mln zł z 550,6 mln zł rok wcześniej i był niższy od oczekiwań rynkowych, wynoszących ok. 212 mln zł.

EBITDA spadła do 383,6 mln zł z 810,3 mln zł przed rokiem. Z kolei skorygowana EBITDA LIFO wzrosła do 690 mln zł z 542,7 mln zł Przychody grupy wzrosły w II kw. tego roku do 5,45 mld zł z 4,97 mld zł rok wcześniej, wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 5,29 mld zł.

Dobre wyniki w sektorze wydobycia

Wzrost przychodów w obszarze wydobycia w porównaniu z rokiem ubiegłym był efektem wyższych o blisko 9 proc. ceny ropy Brent i wyższej o ok. 8 proc. ceny gazu. Z drugiej strony negatywnie na sprzedaż wpłynęło zmniejszenie o blisko 4 proc. wolumenu sprzedaży, związanego m.in. ze spadkiem wydobycia węglowodorów w Lotos Norge.

Wiceprezes Mateusz Bonca powiedział, że zapadła decyzja o reorganizacji sektora wydobywczego, za co będzie odpowiedzialny osobny podmiot nadzorujący prace w Polsce, w Norwegii, na Morzu Północnym oraz na Litwie. Dodał, że spółka widzi potencjał rozwoju na posiadanych koncesjach w Polsce oraz na Morzu Północnym. Chodzi o złoża na Bałtyku oraz Slepiner i YME na Morzu Północnym.

Lotos obserwuje kilka projektów akwizycyjnych w obszarze upstreamu. Przedstawiciele spółki informują jednak, że rynek nie jest aż tak płynny, a firma ma konkretne oczekiwania, także dotyczące profilu produkcji, co sprawia, że poszukiwania są „bardziej złożone”.  – Analizujemy wiele możliwości pojawiających się na rynku. Rynek nie jest do końca płynny. Tymczasem my musimy patrzeć z jednej strony na ekonomikę złóż, a z drugiej na profil produkcji. Nasze poszukiwania są więc bardziej złożone – powiedział dziennikarzom Mateusz Bonca, wiceprezes ds. strategii i rozwoju. Kilka tematów obserwujemy – dodał jednak.

Dodał, że Litwa co prawda jest niewielkim kontrybutorem dla Lotosu, ale prowadzona tam działalność jest efektywna ekonomicznie i spółka chce zostać w tym kraju. Dodał, że spadek wydobycia całej spółki wynika z naturalnego wyczerpywania się złóż, co jest zgodne z przewidywaniami.- Pracujemy jednocześnie nad nowymi koncesjami chodzi efektywne wykorzystanie złóż B8 oraz mamy serie koncesji w Norwegii, co pozwoli na uzupełnienie tego wydobycia – powiedział Bonca. Spółka aktywnie poszukuje możliwości akwizycji wydobywczych.

Wiceprezes Mariusz Machajewskizapewnił, że spółki nie interesują inwestycje w „ryzykownych kierunkach”. Potwierdził wcześniejsze zapewnienia prezesa, że Lotos w pewnym momencie chce uzyskać zdolność operatorską na złożach.”Jednak w tej chwili działamy jako partner renomowanych operatorów” – powiedział.

W strategii na lata 2017-2022 Lotos zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 9,4 mld zł. Z tego 6,4 mld zł jest już rozdysponowane pod konkretne projekty, a ok. 3 mld zł jest wskazane jako dodatkowe nakłady inwestycyjne po roku 2018, na alternatywne projekty, których ostateczny wybór nastąpi w roku 2018. Pracujemy nad tym, by w 2018 roku podjąć decyzje inwestycyjne i ułożyć ścieżkę działania w kolejnym okresie – powiedział Bonca.

Baltic Pipe i Lotos

Wiceprezes Mariusz Machajewski, zapytany o połączenie Baltic Pipe między złożami norweskimi a Polską, odpowiedział, że każda nowa możliwość logistyczna sprzedaży produktów jest dodatkowym atutem. – Uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się w ramach tego projektu – dodał. Zależy to jednak od planów spółki w kontekście zwiększenia wydobycia gazu ziemnego oraz możliwości komercyjnych projektu, które  – jak powiedział wiceprezes – obecnie nie są znane.

Remont poprawi efektywność spółki

Na wyniki segmentu produkcji i handlu wpływ miał m.in. przeprowadzany postój remontowy, który zakończył się 14 kwietnia.

„W drugim kw. 2017 r. rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2.217 tys. ton ropy, przy pełnym wykorzystaniu zdolności przerobowych, poza okresem postoju remontowego” – poinformował Lotos.

Zakończono zakres prac zaplanowanych na okres remontu postojowego „Wiosna 2017”, związanych z przygotowaniem połączeń pomiędzy istniejącymi a budowanymi instalacjami. Wiceprezes Lotosu Jarosław Kawula powiedział, że realizacja prac związanych z remontem postojowym odbyła się zgodnie z harmonogramem i przy założeniu wcześniejszego biznesu. – Remont pozwolił zlikwidować wąskie gardła, dzięki czemu rafineria działa na pełnych obrotach – powiedział.

Dywersyfikacja dostaw

Lotos w pierwszym półroczu kontynuował dywersyfikację dostaw ropy naftowej. W tym okresie już 26 proc. dostaw stanowiły inne gatunki niż ropa Ural – podała spółka.

Przedstawiciele spółki wielokrotnie informowali, że są zainteresowani dywersyfikacją dostaw surowca i zapewniali, że Lotos jest w stanie przerabiać różne gatunki ropy.

Jak powiedział wiceprezes Kawula, marża rafineryjna dawała spółce solidne wzrosty. Dodał, że spółka przerabia ropę z różnych kierunków, a każda decyzja zakupowa oparta jest na kalkulacjach, które pozwalają na zarobek. Obecnie firma importuje ropę z Morza Północnego oraz z Bliskiego Wschodu. Lotos rozważa także otwarcie nowego kierunku – sprowadzanie mieszanki surowców z USA.

Projekt EFRA

Na koniec czerwca 2017 r. Lotos zrealizował 76,8 proc. prac w ramach projektu EFRA. Całkowite zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2018 roku – poinformowała spółka w komentarzu do raportu półrocznego. Zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na pierwszą połowę 2018 roku.

– W drugim kw. 2017 roku finalizowano prace projektowe oraz zakupy i dostawy urządzeń i materiałów dla głównych instalacji: koksowania i odsiarczania benzyny, produkcji wodoru i destylacji próżniowej hydrowosku. Realizowano też prace budowlano-montażowe – powiedział Kawula.

Jak dodał, w czerwcu zakończono prace montażowe instalacji produkcji tlenu i rozpoczęto rozruch. -Dokonano także odbioru końcowego nowego budynku stacji elektroenergetycznej, mającego na celu pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającą z potrzeb nowych instalacji Projektu EFRA – poinformowała spółka.

Lotos: 1 mld na inwestycje w drugim półroczu 

W drugim półroczu tego roku Lotos może wydać ponad 1 mld zł na wydatki inwestycyjne – poinformował wiceprezes spółki Mariusz Machajewski.

-Zakładany CAPEX na rok 2017 to jest ok. 2 mld zł, co oznacza, że jeszcze być może wydamy ponad 1 mld zł w drugim półroczu tego roku. Natomiast nie zakładamy, że to będzie miało istotny wpływ na nasze wskaźniki zadłużenia, o ile oczywiście poziom kursu złoty-dolar utrzyma się na podobnych poziomach jak to ma miejsce aktualnie – powiedział Machajewski na konferencji prasowej Grupy LOTOS dot. prezentacji wyników finansowych za I półrocze 2017 r.

BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki/Polska Agencja Prasowa