Lotos inwestuje w wodór. Będą stacje tankowania w Gdańsku i Warszawie

15 maja 2020, 10:00 Alert

Grupa Lotos przekonuje, że angażuje się w rozwój wykorzystania wodoru, choć część inicjatyw nie została jeszcze zakomunikowana.

Siedziba Lotosu. Fot. Lotos
Siedziba Lotosu. Fot. Lotos

– Grupa Lotos angażuje się w wiele przedsięwzięć biznesowych w obszarze wodoru i magazynowania energii. Wiele analizowanych inicjatyw nie jest jeszcze publicznie ogłaszana, czy też nie została zamknięta w ramy konkretnego projektu, ale znajduje się w fazie przygotowania i koncepcyjnej. Najlepszym przykładem zaangażowania Grupy Lotos w rozwój rynku wodoru jest Projekt Pure H2 oraz aktywne uczestnictwo w pracach Klastra wodorowego, organizacja konferencji – informuje biuro prasowe spółki. – Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości (99,999 procent), spełniającego wymagania norm dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych. W Gdańsku zostanie zbudowana instalacja oczyszczania wodoru do odpowiednich wymogów, która zostanie umiejscowiona na terenie rafinerii. Druga część zostanie zbudowana od podstaw na terenie obecnego placu składowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii przy ulicy Benzynowej. Wybudowana tu infrastruktura będzie składała się ze stacji dystrybucji czystego wodoru, czyli napełniania tzw. bateriowozów (pojazdy do transportu sprężonego wodoru).

Lotos informuje, że stacje tankowania paliw należące do Lotos Paliwa w Gdańsku i w Warszawie zostaną wzbogacone o odpowiednią infrastrukturę do tankowania wodoru w standardach: 350 i 700 bar. Poszczególne lokalizacje i elementy projektu są ze sobą zintegrowane i dopasowane pod względem zdolności przerobowych i logistycznych. Instalacja oczyszczania wodoru w Gdańsku ma zdolność produkcyjną 160 kg/h wodoru, a wytworzony w ten sposób wodór trafi w całości na węzeł sprężania wodoru. Następnie przy wykorzystaniu węzła dystrybucji oraz tankowania będzie możliwa sprzedaż wodoru w Gdańsku i w Warszawie. Odpowiednie ilości wodoru zostaną przetransportowane przy pomocy pozyskanych w ramach projektu dwóch bateriowozów (trailerów), które będą wykorzystywane także dla dostaw do innych dużych odbiorców. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Grupy Lotos oraz Lotos Paliwa.

Lotos podaje także, że prowadzi i wdraża projekty badawczo-rozwojowe oraz wspólne inwestycje pod egidą Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. – Członkowie Klastra współpracują ze sobą, m.in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych – wymienia biuro spółki.

Grupa Lotos przekonuje, że zamierza wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. – Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych emisją gazów spalinowych z pojazdów wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich – przekazuje jej biuro.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Strategia wodorowa jest ważna także dla sektora naftowego