Łukoil i Total czekają na zniesienie sankcji by wrócić do rosyjskiego zagłębia łupkowego

9 lipca 2015, 09:30 Alert
bazhenov

(Wiedomosti/Wojciech Jakóbik)

Dyrektor Totalu w Rosji Jacques de Buassezon poinformował gazetę Wiedomosti, że razem z rosyjskim Łukoilem czekają na zniesienie sankcji zachodnich przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu, by jak najszybciej rozpocząć prace w zagłębiu łupkowym Bażenow.

– Mamy porozumienie z Łukoilem, które przy określonych warunkach pozwoli nam na rozpoczęcie prac, jeśli sankcje nie będą nam stały na drodze – powiedział Francuz. Na mocy umowy o powołaniu joint venture firmy mają jeszcze trzy lata na powrót do złóż Bażenow.

We wrześniu 2014 roku Total poinformował o zatrzymaniu współpracy w tym zakresie ze względu na sankcje wprowadzone po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję. Francuzi poinformowali w kwietniu tego roku, że sankcje pozwalają im jedynie na pracę przy projektach Jamał LNG, wspólnym wydobyciu ze złóż Chariaga i Termokarstowoje.

Rosjanie rozważają dlatego dopuszczenie do projektu Bażenow nowych partnerów. Będzie się to musiało jednak odbyć za rekompensatą ewentualnej utraty udziałów przez Total.

Złoże Bażenow jest kluczowym źródłem ropy łupkowej dla Rosji, a co za tym idzie utrzymania poziomu wydobycia gwarantującego stałe przychody do budżetu. Sięgnięcie po jego potencjał jest jednak niemożliwe bez zachodniej technologii, którą posiada m.in. Total.