Mazurek: Polska przywiązuje olbrzymią wagę do wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym

18 kwietnia 2016, 12:30 Środowisko
mś

W Ministerstwie Środowiska odbyło się (14.04) spotkanie podsekretarza stanu w MŚ Sławomira Mazurka z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i administracji rządowej. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Było to kolejne spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska w związku z pracami w Unii Europejskiej nad projektami nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego uczestnicy poruszyli kwestie dotyczące produktów ubocznych, utraty statusu odpadów i zapobiegania powstawaniu odpadów.

Przywiązujemy ogromną wagę do wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym. Uważamy, że jest to szansa, którą należy wykorzystać, opierając się na polskiej specyfice i doświadczeniach. Aktywnie włączamy się w dyskusję na szczeblu Unii Europejskiej i stąd konferencja pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych”, która odbędzie się w Tucznie w dniach 9-10 maja. W tej dyskusji pragniemy wykorzystać także wyniki konsultacji z organizacjami przedsiębiorców – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu 2016 r. i było poświęcone m.in. wysokości celów dotyczących poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych wraz z metodyką ich obliczania. Rozmawiano także o wymaganiach w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także o celach w zakresie składowania odpadów komunalnych.

Uczestnicy dotychczasowych spotkań dyskutowali zarówno o samych propozycjach zmian prawnych, przedstawiając ich ocenę, jak i możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań w Polsce, a także niezbędnych działaniach, które powinny zostać podjęte w kraju.

Kolejne rozmowy planowane są 23 maja 2016 r. Ich tematem będzie rozszerzona odpowiedzialność producenta.