Mazzoni: Polska ma małe szanse na walkę z polityką klimatyczną. Opór jest na pokaz

12 stycznia 2016, 11:45 Energetyka

Zdaniem analityków i prawników polskie wyzwanie prawne wobec unijnego sytemu handlu emisjami jest mało prawdopodobne aby odniosło skutek gdyż środek ten został uzgodniony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Nowy rząd Polski na posiedzeniu z 29 grudnia, Rada Ministrów zaakceptowała skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE wnoszona w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

– Jest mało prawdopodobne aby polski rząd swoją próbą odniósł sukces – uważa Matteo Mazzoni, analityk Nomisma Energia. – Jest to polityczne przesłanie, które chcą przekazać swoim wyborcom i dla Europy w celu wywarcia wpływu – dodał ekspert.