TAG: Krajowa Izba Gospodarcza

W wywiadzie dla Polska The Times Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej mówi, że przedsiębiorcy oczekują od państwa przede […]
KOMENTARZ Julia Michalak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Bezpośrednim skutkiem zapowiedzianego przez polski rząd złożenia do Trybunału […]
W połowie września ubiegłego roku ministrowie środowiska państw Unii Europejskiej przyjęli reformę systemu handlu emisjami CO2 (ETS) zwanego […]
(Ministerstwo Środowiska) Podsumowanie polskiego udziału w 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu […]
Zdaniem analityków i prawników polskie wyzwanie prawne wobec unijnego sytemu handlu emisjami jest mało prawdopodobne aby odniosło skutek gdyż […]
W piątek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie dotyczące konkurencyjności polskiego przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów […]
Polska chce wywiązać się z zobowiązań dotyczących ochrony klimatu,  ale polska gospodarka musi się rozwijać. Polskie przedsiębiorstwa […]
W piątek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie dotyczące konkurencyjności polskiego przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów […]
8 stycznia 2916 r. odbyło się w KPRM spotkanie premier Beaty Szydło z organizacjami biznesowymi poświęcone konkurencyjności polskiego […]
W przekonaniu rządu Polska chce wywiązać się z zobowiązań dotyczących ochrony klimatu,  ale krajowa gospodarka musi się rozwijać. Polskie […]
Spółki kolejowe przeszły w ostatnich latach rewolucyjną przemianę – ocenia prezes KIG Andrzej Arendarski. Notują dobre wyniki i zapewniają […]
Procedując nad projektem ustawy, regulującej poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego (tzw. ustawy o podatku węglowodorowym), rząd i parlament […]
Inwestycje w gaz z łupków, niezależnie od tego, jak oceniamy prognozy jego zasobów, to dla bezpieczeństwa energetycznego Polski ważna […]