Konferederacja Lewiatan: Fundusz modernizacyjny powinien wspierać kogenerację

11 stycznia 2016, 10:30 Energetyka

8 stycznia 2916 r. odbyło się w KPRM spotkanie premier Beaty Szydło z organizacjami biznesowymi poświęcone konkurencyjności polskiego przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów energochłonnych w kontekście polityki klimatycznej UE do 2030.

Na spotkaniu przedstawiciele rządu deklarowali wolę realizację celów klimatycznych UE w sposób pragmatyczny, nie naruszający konkurencyjności polskiej gospodarki. Rząd wykazał się otwartością na współpracę z biznesem przy wypracowywaniu stanowiska negocjacyjnego do głównych wyzwań wynikających z pakietu klimatycznego 2030.

W trakcie dyskusji Konfederacja Lewiatan podniosła następujące kwestie dotyczące systemu handlu emisjami (EU ETS) po 2020 roku:

1) System EU ETS powinien zapewnić, że najlepsze (pracujące na poziomie benchmarku) instalacje przemysłowe otrzymają bezpłatną alokację 100% uprawnień w okresie 2021-2030.
2) W tym celu wynegocjować możliwość wykorzystania uprawnień z rezerwy stabilizacyjnej (MSR) oraz wprowadzić zasadę przydziału uprawnień w oparciu o bieżące, a nie historyczne wielkości produkcji i realistyczne benchmarki.
3) Propozycje wykorzystania środków z funduszu modernizacyjnego oraz derogacyjnego na ograniczenie emisyjności energetyki nie mogą być odrębnym projektem, a wynikać z Polityki energetycznej Polski, dokumentu, który w trybie pilnym powinien być przez rząd przygotowany.
4) Ze wstępnych analiz Konfederacji wynika, że środki te powinny być skierowane w dużym stopniu na rozwój sektora scentralizowanego ciepłownictwa i kogeneracji, co pozwoli na:
a) zwiększyć efektywność wykorzystania paliw, a tym samym ograniczyć emisje CO2 i innych zanieczyszczeń,
b) poprawi bezpieczeństwo energetyczne KSE poprzez pracę rozproszonych źródeł energii i wzrost mocy zainstalowanej,
c) poprawi jakość powietrza, dzięki eliminowaniu lokalnych źródeł ogrzewania, czyli ograniczeniu zjawiska tzw. „niskiej emisji” (smogu)
5) Rząd powinien przeznaczyć część wpływów z aukcji na pomoc firmom w redukcji emisji.

Prowadzący debatę minister Konrad Szymański zapowiedział, że spotkania z biznesem w sprawie polityki klimatycznej będą kontynuowane i będą mieć charakter roboczych dyskusji.

Źródło: Konfederacja Lewiatan