Kulczycka: Rząd i biznes są przeciwko jednostronnej polityce klimatycznej

12 stycznia 2016, 11:45 Energetyka

W piątek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie dotyczące konkurencyjności polskiego przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów energochłonnych w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W rozmowach wzięła udział premier Beata Szydło, przedstawiciele rządu i polskiego sektora przemysłowego.

Przedstawiciele rządu pod przewodnictwem premier Beaty Szydło, przy udziale wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego, ministra środowiska Jana Szyszko, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego spotkali się z przedstawicielami reprezentującymi sektor przemysłowy w Polsce. Podczas rozmów w formule „okrągłego stołu”, każdy z uczestników miał okazję do przedstawienia swojego stanowiska. Omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące wyzwań związanych z polityką klimatyczną UE dla przemysłu elektroenergetycznego i energochłonnego w Polsce.

– Jak zapewniała Pani Premier, spotkanie „okrągłego stołu”, które odbyło się 8 stycznia, było pierwszym z serii roboczych spotkań administracji z biznesem, których celem jest przygotowanie polskiej strategii negocjacyjnej  w rozmowach klimatycznych w Brukseli – ocenia Daria Kulczycka dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan, która była obecna na spotkaniu.

– Ostateczny kształt europejskich  regulacji klimatycznych na lata 2021-2030 będzie przyjęty zapewne w 1. połowie 2017 roku w ramach prezydencji brytyjskiej. Wcześniej będą toczyły się intensywne debaty poczynając od posiedzenia Rady Środowiskowej w lutym oraz  Rady Europejskiej w marcu br. na których będą omawiane efekty konferencji klimatycznej COP 21 w Paryżu i kwestia ewentualnego podwyższenia celu redukcji emisji przez UE – mówi w rozmowie z BiznesAlert.pl.

– Polska, rząd i biznes, są  przeciwne takim jednostronnym ambicjom. Na spotkaniu omawialiśmy także polskie propozycje instrumentów chroniących konkurencyjność przemysłu oraz zasady organizacji komitetów inwestycyjnych i tryb wyboru projektów energetycznych, które mogłyby być finansowane z funduszy kompensacyjnych. Liczymy na kolejne spotkania, bo uważamy, że współpraca biznesu z rządem jest niezbędna dla budowy silnego stanowiska Polski na forum Unii Europejskiej – ocenia Kulczycka.