Minister do premiera: Jak obroni pan cement przed polityką klimatyczną?

6 sierpnia 2020, 09:15 Alert

– W jaki sposób oraz kiedy pan premier zamierza doprowadzić do zakwalifikowania produkcji cementu oraz produkcji wapna do sektorów, którym wg. wytycznych UE można udzielić pomocy państwa na pokrycie kosztów pośrednich emisji CO2 w postaci rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej? – pyta poseł i wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski w interpelacji poselskiej skierowanej do premiera RP.

Janusz Kowalski. Fot. Autora

Kowalski tłumaczy, że produkcja cementu i wapna nie znalazła się na liście sektorów i podsektorów energochłonnych w ustawie o systemie rekompensat dla nich. Podmioty z listy mogą liczyć na wsparcie państwa ze względu na obciążenie polityką klimatyczną Unii Europejskiej w formie rekompensat opłat za uprawnienia do emisji CO2 z unijnego systemu handlu emisjami. Wiceminister aktywów państwowych i poseł Janusz Kowalski przypomina, że produkcja cementu i wapna także są wysokoemisyjne, a przy tym ponoszą koszty polityki klimatycznej ze względu na wyższe ceny energii.

– Przy produkcji jednej tony cementu występuje emisja 600 kg CO2 (62 procent całkowitej emisji to emisja procesowa, reszta to emisja paliwowa) oraz zużywa się ok. 100 kWh. Podobnie przy produkcji wapna palonego. Szybko rosnące ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych powodują z jednej strony konieczność zakupu praw do emisji CO2, a z drugiej strony zakupu energii elektrycznej, podnosząc tym samym koszty operacyjne cementowni i wapienników. Sytuacja naraża producentów na pogorszenie rentowności oraz utratę konkurencyjności. Przy obowiązującej Dyrektywie EU ETS oraz przyjętym celu redukcyjnym CO2 w UE o 40 procent do roku 2030, są znikome możliwości inwestowania zgodnie z zasadami konkurencyjności na rynku europejskim – wylicza autor interpelacji.

– Z uwagi na powyższe, mając na względzie potrzebę utrzymania w Polsce miejsc pracy oraz produkcji w sektorze cementowym i wapienniczym, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: W jaki sposób oraz kiedy pan premier zamierza doprowadzić do zakwalifikowania produkcji cementu oraz produkcji wapna do sektorów, którym wg. wytycznych UE można udzielić pomocy państwa na pokrycie kosztów pośrednich emisji CO2 w postaci rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej? – czytamy w materiale.

Wojciech Jakóbik