Szyszko: Polska wykorzysta lasy do walki ze zmianami klimatu

15 stycznia 2016, 13:15 Energetyka

Minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek spotkali się z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej, Miguelem Ariasem Canete. Tematem rozmów była przyszła polityka klimatyczna UE.

Podczas spotkania został poruszony temat tzw. II pakietu klimatyczno-energetycznego, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2020 – 2030. Uczestnicy rozmawiali o podziale zobowiązań redukcyjnych między państwami członkowskimi, w tym reformie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) po roku 2020. W trakcie spotkania minister Szyszko podkreślił:

– Kształt systemu EU ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę poszczególnych państw członkowskich, w tym ich miks paliwowy. Już teraz obciążenia przedsiębiorstw w ramach systemu stanowią ogromne wyzwanie. Dlatego na forum Unii Europejskiej potrzebna jest szczegółowa analiza i dyskusja na temat skutków społeczno-gospodarczych przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich.

Pochłanianie emisji CO2 przez lasy

Kolejnym tematem spotkania było pochłanianie emisji CO2 przez lasy. Jedno z ustaleń ubiegłorocznej konferencji COP21 w Paryżu dotyczyło równoważenia emisji dwutlenku węgla w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy klimatycznej dzięki dużej determinacji polskiej delegacji (zobacz więcej tutaj).

W trakcie spotkania minister Szyszko podkreślił, że Polska będzie dążyła do włączenia do europejskiej polityki klimatycznej po 2020 roku uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia pochłaniania CO2 przez lasy i glebę.

– Bardzo istotny jest rozwój energetyki odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej jako mechanizmów redukcji gazów cieplarnianych. Będziemy jednak dążyli również do wykorzystania dotychczas niedocenianego potencjału lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, co jest zbieżne z ochroną bioróżnorodności – powiedział minister Szyszko.

Spotkanie odbyło się 14 stycznia 2016 r. Polska jest pierwszym państwem w UE, które w ramach wizyt w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej komisarz Canete odwiedził. Będzie też ostatnim w obrębie tego cyklu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska