Ministerstwo klimatu popiera postulaty inwestorów OZE w odpowiedzi na koronawirusa

27 marca 2020, 18:00 Alert
siemens gamesa oze turbiny wiatr
Fot. Siemens Gamesa

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Klimatu zaproponowało rozwiązania w sektorze energetyki i gospodarki odpadami. Resort zaproponował możliwość wydłużenia terminów dostarczenia energii przez inwestorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), których oferty wygrały aukcje w latach ubiegłych. Takie rozwiązanie sugerowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Wydłużenie terminu dla inwestorów OZE

Propozycja resortu zakłada możliwość wydłużenia terminów dla inwestorów, których oferty wygrały aukcje w latach ubiegłych. Takie rozwiązanie proponowało PSEW cytowane przez BiznesAlert.pl.  – Przepis dotyczy zarówno sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, jak i maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy, tzw. wystąpienia siły wyższej – podkreśla ministerstwo klimatu w komunikacie. Analogiczna regulacja została zaproponowana dla wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), skierowanych do instalacji OZE określonych mocowo, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy. To odpowiedź resortu na możliwe wopóźnienia dostaw komponentów niezbędnych do modernizacji lub inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej.

Wydłużenie terminów opracowania programów ochrony powietrza

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii nie ma także obecnie możliwości przeprowadzenia przez zarządy województw konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami gmin objętych programem ochrony powietrza. – Dlatego ministerstwo klimatu zaproponowało również zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które mają na celu wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo klimatu/Bartłomiej Sawicki

PSEW proponuje wydłużenie terminu dostarczenia energii z nowych farm wiatrowych