MKiŚ chce wprowadzić piaskownice regulacyjne, aby zwiększyć innowacyjność energetyki

20 sierpnia 2021, 14:45 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) przedstawiło koncepcję piaskownic regulacyjnych, która ma poprawić funkcjonowanie rynku energii i gazu w Polsce. Polega ona na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni prawnej do testowania i wdrażania nowych technologii.

Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska
Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska

MKiŚ podaje, że celem projektu nowelizacji ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74), znajdującego się obecnie na etapie konsultacji publicznych, jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce. Zdaniem resortu, rozwój sektora przyśpieszy m.in. koncepcja tzw. piaskownic regulacyjnych, czyli bezpiecznej przestrzeni prawnej do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych.

– Piaskownice regulacyjne przyczynią się do promocji nowych rozwiązań na rynkach energetycznych i testów ich skuteczności. Projekty realizowane w ramach piaskownic powinny przynieść wymierną korzyść transformacji energetycznej – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Piaskownice regulacyjne

Piaskownica regulacyjna to konstrukcja prawna, umożliwiająca podmiotom gospodarczym działanie w bezpiecznym środowisku testowym w celu eksperymentowania z danym projektem lub usługą na złagodzonych zasadach. Taki mechanizm jest stosowany w branży energetycznej w wielu krajach, np. w Wielkiej Brytanii i Holandii – czytamy w komunikacie.

– Wprowadzenie piaskownic regulacyjnych w Polsce wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi uprawnieniami regulatora. Dzięki nim prezes Urzędu Regulacji Energetyki mógłby ograniczać wymogi regulacyjne dla innowatorów, aby – w rezultacie – ułatwić tym podmiotom testowania projektu, mającego na celu wdrożenie np. innowacyjnych technologii, produktów czy usług – wyjaśnia minister Kurtyka.

Wśród głównych celów, jakie mają realizować piaskownice, znajduje się przyspieszenie rozwoju sektora energetycznego poprzez ułatwienie innowacyjnym rozwiązaniom wejścia na rynek. Kluczowa jest tutaj możliwość sprawdzenia nowych technologii i modeli biznesowych, które w codziennych warunkach, bez zastosowania odpowiednich odstępstw, nie mogłyby być testowane. Za sprawą testów danej innowacji w bezpiecznym środowisku, regulator może szybciej i skuteczniej przewidywać konieczność wprowadzenia zmian w prawie, dostosowanych do przyszłościowego rozwoju sektora – podkreśla ministerstwo.

– W przypadku piaskownic regulacyjnych, nie ma ściśle określonego zakresu innowacji, które mogą być testowane. Innowatorzy sami wskazują we wniosku, jaką nowość proponują wprowadzić: produkt, usługę czy model biznesowy. Liczy się ich pomysłowość oraz efekty, jakie przyniesie testowanie i praktyczne zastosowania nowatorskiego rozwiązania. Z założenia, powinno ono przyczyniać się do rozwoju rynku energetycznego, wsparcia przebiegu transformacji energetycznej, wzrostu konkurencyjności oraz usprawniania działania systemów – podsumowuje Michał Kurtyka.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

MKiŚ chce wprowadzić tzw. ceny dynamiczne dla producentów OZE