Modernizacja zakładów przeróbki węgla w kopalniach KW

20 lipca 2015, 13:22 Alert
Kopalnia

(Trybuna Górnicza)

Kolejna ważna inwestycja w polskim górnictwie niebawem  zostanie zrealizowana.  Mimo ograniczeń finansowych, z jakimi boryka się polskie górnictwo, wykonawcom i inwestorowi udało się osiągnąć porozumienie.  W  efekcie  w  kopalni Jankowice dobiega końca rozbudowa zakładu mechanicznej przeróbki węgla. To jedna z wielu inwestycji tego typu, które Kompania Węglowa poczyniła w ciągu ostatnich lat  Ponieważ dobrze wzbogacony  węgiel  łatwiej sprzedać na rynku,  za wyższą cenę, planowane są dalsze i nie tylko w KW .Na etapie projektowania każdy szczegół dopasowywano do warunków kopalni Jankowice. Po zakończeniu tego etapu w 2012 r. rozpoczęto wreszcie realizację rozbudowy. Dziś jest się już czym pochwalić. Jak powiedział mediom Łukasz Urbanek, dyrektor kontraktu prowadzony jest właśnie rozruch jednej z linii technologicznych rozbudowanego zakładu przeróbczego. Potrwa do końca lipca.  

Inwestycja jest ogromna, jej  całość prowadzona była w kilku branżach: budowlanej, technologiczno-maszynowej, instalacyjnej i elektrycznej. Zaczęto od demontażu starych, wyeksploatowanych urządzeń, wyburzenia stropów i tworzenia nowych konstrukcji pod zabudowę maszyn. Dwie osadzarki miałowe, cztery elewatory kubełkowe, dwa przesiewacze odwadniające koncentrat, dwa kolejne odwadniające skałę, wirówki, cztery sita, trzy dmuchawy i ciągi przenośnikowe – to tylko urządzenia technologiczno-maszynowe, które zamontowano. Ponadto zmodernizowany zakład przeróbczy wyposażono w nowe rozdzielnie, sterowniki, oświetlenie, wykonano sieć spawalniczą i systemy bezpieczeństwa.

Zakład przeróbczy to bardzo ważna inwestycja  w ciągu produkcyjnym kopalni . Jej funkcjonowanie ma zasadniczo poprawiać jakość wydobywanego węgla. Kaloryczność surowca ze złoża w kopalni Jankowice  nie jest najlepsza,  wzbogacanie  w zakładzie przeróbczym  sprawiają, że wzrasta ona do 26 megadżuli, a nawet i więcej. Na tak wzbogacony węgiel łatwiej znaleźć jest klienta.

Automatyzacja objęła również tworzenie mieszanek energetycznych pod konkretne zamówienia odbiorców, a także skomplikowany proces załadunku. W ten sposób wydajność zmodernizowanego zakładu zwiększy się z obecnych 450 t/h do 900 t/h z obu ciągów technologicznych. Podniesione zostały  standardy bezpieczeństwa pracy załogi. Prace modernizacyjne w Jankowicach prowadzone były podczas ruchu starego zakładu i ostatecznie zakończyły się sukcesem.  Podobne inwestycje przewidziane są w innych kopalniach: Halemba przygotowuje projekt rozbudowy zakładu przeróbczego, na Rydułtowach przetarg wkracza w decydującą fazę, rozstrzygnięcia zapadną niebawem w kopalniach Chwałowice, Marcel i w ruchu Knurów.