MPiT i ME: Chcemy, by sektor MŚP został objęty systemem prosumenckim

29 kwietnia 2019, 17:00 Alert

Trwają prace nad projektem noweli ustawy o OZE, która pozwoli objąć systemem prosumenckim sektor MŚP i jednostek samorządu terytorialnego – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele resortów przedsiębiorczości oraz energii.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Fot. MPiT
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Fot. MPiT

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz poinformowała na konferencji prasowej, że trwają prace nad nowym prawem, które pozwoli włączyć w system prosumencki małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyjaśniła, że miałyby one zostać objęte opustami. Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10-40 kW rozliczenie odbywa się w stosunku 1 do 0,7.

Minister dodała, że po zmianie prawa panele fotowoltaiczne będzie można instalować na terenie całej posesji, nie tylko na dachach domów jednorodzinnyc. Zdaniem Emilewicz zmiany w prawie pozwolą przyspieszyć rozwój mikroinstalacji OZE w Polsce i pomóc w osiągnięciu zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego. Polska zobowiązała się, że do 2020 r. osiągniemy 15-proc. udział OZE w miksie energetycznym.

„Niestety po 2017 roku widzimy, że osiągniecie tego celu (15 proc.) będzie bardzo trudne. W 2017 r. mieliśmy ok. 11 proc., stąd te działania, które zapoczątkowujemy w energii prosumenckiej. Dzięki temu ten cel może być szybciej osiągnięty” – powiedziała. Emilewicz wyjaśniła, że obecnie w Polsce działa 55 tys. mikroinstalacji OZE. „W 2017 w mikroinstalacjach mieliśmy zainstalowanych 50 MW mocy w systemie prosumenckim. Po trzech kwartałach 2018 r. było to już 100 MW. Naszym celem jest to, by po 2019 r. osiągnąć (zainstalowanej mocy w instalacjach prosumenckich – PAP) tzw. mały blok energetyczny – 200 MW” – dodała.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował ponadto, że projektowane zmiany w ustawie o OZE mają pozwolić włączyć się w system prosumencki, oprócz sektora MŚP, jednostkom samorządu terytorialnego. Przedstawiciel resortu energii dodał, że w kwestii promocji OZE ministerstwo przygotowało ponadto projekt ustawy – mający być pilnie procedowany – „o OZE w transporcie”; na ukończeniu są też założenia do projektu ustawy mającego pozwolić na rozwój energetyki odnawialnej na morzu.

Obecny na konferencji prasowej prezes banku PKO BP Zbigniew Jagiełło poinformował z kolei, że jego bank przygotował ofertę (ekopożyczki) dla klientów chcących stać się prosumentami, zainwestować w panele fotowoltaiczne. Oferta obejmuje finansowanie, do 50 tys. zł, zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak i ich montażu. Oprocentowanie kredytu to 4,99 proc., prowizja wynosi 0,99 proc. Bank tłumaczy, że aby skorzystać z preferencyjnych warunków należy w ciągu trzech miesięcy od uzyskania finansowania przedstawić dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzeń za co najmniej 85 proc. kwoty pożyczki.

Bank w swojej ofercie oferuje kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredyt ten umożliwia spółdzielniom mieszkaniowym lub wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie bezzwrotnej pomocy ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20 proc. kwoty kredytu. PKO BP wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił również do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

PKO BP tłumaczy, że ważnym wkładem banku w pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne dla Polski były dwie emisje obligacji rządowych typu green, przeprowadzone w lutym 2018 roku i marcu 2019 roku, na łączną kwotę 3 mld euro. Bank w latach 2009-2017 był także uczestnikiem unijnego funduszu Marguerite 1, który pozwolił na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych o łącznej wartości około 2 mld zł. Wśród tych projektów znalazły się przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska, takie jak np. budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu. Propozycja zmian ustawowych jak i oferty kredytowej banku PKO BP to efekt pracy międzyresortowego zespołu ds. ułatwienia inwestycji w prosumenckie instalacje odnawialnych źródeł energii. Powstał on w lutym br. na mocy zarządzenia premiera Mateusza Morawieckiego.

Polska Agencja Prasowa