Minister Naimski rozmawia z Brytyjczykami o atomie, OZE i czarnym wodorze

22 maja 2020, 14:45 Alert

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się z radcą-ministrem do spraw ekonomicznych ambasady Wielkiej Brytanii Jamesem Hughesem, by omówić priorytety polityki energetycznej Polski w kontekście polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Minister Piotr Naimski na konferencji OSG2018. Fot. Mariusz Kozłowski/Gaz-System
Minister Piotr Naimski na konferencji OSG2018. Fot. Mariusz Kozłowski/Gaz-System

Biuro pełnomocnika informuje, że minister Piotr Naimski przedstawił stan zaawansowania projektów dywersyfikacji dostaw energii, postępy projektu Baltic Pipe, rozbudowy terminala LNG, połączenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej Korytarzem Gazowym Północ-Południe, planu rozwoju energetyki jądrowej oraz stanowisko Polski wobec unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Minister Naimski wymienił jako potencjalne obszary współpracy z Wielką Brytanią, także w kontekście konsultacji międzyrządowych: wymianę doświadczeń przy projektach energetyki jądrowej realizowanych w Wielkiej Brytanii, magazynach energii oraz technologiach wodorowych z wykorzystaniem węgla.

James Hughes miał położyć główny nacisk na współpracę oraz wymianę doświadczeń w sektorze gazu przy projektach dywersyfikacji dostaw. Wymienił też sektor źródeł odnawialnych, w szczególności morskie farmy wiatrowe, ale podkreślił także rolę fotowoltaiki, w której Wielka Brytania ma znaczące osiągnięcia. Zasygnalizował również zainteresowanie wymianą informacji oraz dyskusjami naukowymi na temat zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Wojciech Jakóbik