Ursus przygotuje dla NCBiR projekt e-busa

19 lutego 2019, 14:15 Alert

Po wykluczeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ofert konsorcjów Autosan oraz Politechniki Śląskiej, oferta złożona przez konsorcjum grupy Ursus została wybrana na opracowanie projektu i dostawę pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego – podała spółka w komunikacie.

Fot. Ursus
Fot. Ursus

Projekt składa się z fazy badawczo-rozwojowej o wartości 22,35 mln zł oraz, po pozytywnej ocenie projektu, fazy wdrożeniowej o wartości 2,514 mld zł netto. Z dokumentacji przetargu wynika, że w ramach projektu wyprodukowanych ma zostać maksymalnie 1.082 pojazdów bezemisyjnych.

Obie fazy projektu powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku. Pomioty biorące udział w postępowaniu mają 10 dni na odwołanie od decyzji NCBiR.

Ursus informował wcześniej, że pierwszy etap fazy badawczo-rozwojowej o wartości 2,5 mln zł i czasie realizacji 195 dni to opracowanie dokumentacji pojazdu o długości 12 metrów. Drugi etap, na który przyznane ma zostać 4,85 mln zł, to opracowanie prototypu pojazdu (czas realizacji 225 dni), a trzeci to opracowanie typoszeregu tych prototypów, na co NCBiR planuje przekazać 15 mln zł (czas realizacji 215 dni).

W skład konsorcjum wchodzą m.in. Ursus oraz jego spółka zależna Ursus Bus.Ursus zawarł jednak pod koniec grudnia 2018 roku ze spółką PG Energy Capital Management, należącą do znanego menedżera Pawła Gricuka, warunkową umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł. Umowa zakłada sprzedaż wszystkich posiadanych przez Ursus akcji Ursus Bus, uprawniających do 77,3 proc. głosów na WZ.

Transakcja sprzedaży akcji spółki Ursus Bus jest pochodną planu restrukturyzacyjnego będącego integralną częścią przyspieszonego postępowania układowego Ursusa otwartego w dniu 7 listopada 2018 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Polska Agencja Prasowa

Trzy oferty w postępowaniu na polski autobus elektryczny