NFOŚiGW i PSG będą współpracować na rzecz transformacji energetycznej

27 września 2021, 18:30 Alert
Źródło: NFOŚiGW/Ministerstwo klimatu i środowiska
Źródło: NFOŚiGW/Ministerstwo klimatu i środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Polska Spółka Gazownictwa (PSG) zawarły porozumienie o współpracy. Oba podmioty chcą rozszerzać wachlarz wspólnych działań na rzecz transformacji energetycznej Polski oraz poprawy jakości powietrza.

NFOŚiGW podaje, że efektem tej współpracy ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego.

– W rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, a my chcemy ograniczyć produkowanie megawatów energii z węgla, stabilne dostawy i dystrybucja gazu – paliwa mniej emisyjnego niż węgiel i bardziej stabilnego niż OZE – będą nam absolutnie niezbędne. Dlatego z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń: energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni. Te dwa cele pomoże nam realizować dzisiejsze porozumienie o współpracy między NFOŚiGW i PSG – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie „zazieleniony”, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego. Liczę, że porozumienie przełoży się na nowe pomysły na wykorzystanie gazu przez energetykę, szczególnie ciepłownictwo. Będziemy proponować celowane wsparcie finansowe konkretnych, perspektywicznych projektów, tak bardzo potrzebnych polskiej energetyce – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Podpisane porozumienie ma aspekt społeczny i ekonomiczny. Zwiększenie efektywności źródeł ciepła oraz poprawa świadomości użytkowników w zakresie energooszczędnego korzystania z tych źródeł to jeden z kluczowych kroków na drodze do eliminacji ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której polska rodzina nie może pozwolić sobie na ogrzanie mieszkania czy możliwość ugotowania posiłku. Wspólne działania NFOŚiGW i jednej ze spółek Grupy PGNiG pozwolą na ograniczenia tego zjawiska. Natomiast energetyka przyjazna środowisku to jednocześnie energetyka bardziej ekonomiczna dzięki wyższej efektywności i niższym kosztom społecznym. Zaplecze merytoryczne NFOŚiGW wraz z wiedzą i doświadczeniem PSG pozwolą na realizację wspólnych celów – komentuje Paweł Majewski, prezes PGNiG.

– Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie energii cieplnej. Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło, a codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z NFOŚiGW uda nam się nie tylko zadbać o czyste powietrze, ale także o bezpieczeństwo energetyczne Polaków – mówi Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Sygnatariusze dzisiejszego porozumienia zakładają takie działania jak:

– aktywizacja nieczynnych przyłączy gazowych,

– zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw oraz sektora ciepłowniczego na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza,

– rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu,

– promowanie technologii jednoczesnego wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej (kogeneracji opartej o źródła gazowe), zamiany paliw wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w źródłach przemysłowych, zawodowych ciepłowniczych,

– wsparcie działań termomodernizacyjnych w połączeniu z wymianą źródeł ciepła u osób fizycznych,

– rozwój niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG,

– rozwój klastrów oraz spółdzielni energetycznych,

– pogłębianie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska, efektywności energetycznej i paliw alternatywnych.

Porozumienie o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i PSG zostało podpisane 27 września 2021 roku w Warszawie, w siedzibie ministerstwa klimatu i środowiska. Podpisali je wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, prezes PSG Robert Więckowski oraz wiceprezes Jakub Kowalski.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura

NFOŚiGW chce sfinansować rewolucyjne magazyny, które okiełznają energię prosumentów