Niemcy powinny chronić infrastrukturę krytyczną jak Norwegia

17 października 2023, 10:00 Alert

Wiceadmirał niemieckiej marynarki wojennej Jan Christian Kaack uważa, że Niemcy powinny chronić swoją infrastrukturę krytyczną skuteczniej i bardziej zdecydowanie, w podobny sposób jak Norwegia.

Norweska ekspedycja na Svalbardzie. Fot. Nordic Visitor
Norweska ekspedycja na Svalbardzie. Fot. Nordic Visitor

– Podobnie jak w innych cywilizowanych krajach, na przykład w Norwegii. Przedstawiciele różnych stowarzyszeń morskich, społeczności biznesowej i operatorów rurociągów mają swoich przedstawicieli w centrum operacyjnym marynarki wojennej – tłumaczył w rozmowie z niemiecką gazetą Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Zdaniem Kaacka, Niemcy powinny zmienić swój dotychczasowy stosunek do danych na poziomie landowym i federalnym. Aby móc analizować niebezpieczeństwo na morzu, konieczny jest dostęp do bazy danych na wszystkich szczeblach niemieckiego federalizmu. Niemcy powinny także określić jasno kompetencje i możliwości Bundeswehry w wymiarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Za ochronę infrastruktury krytycznej w Niemczech odpowiada ministerstwo spraw wewnętrznych (BMI) oraz, jak podaje oficjalna strona BMI, jej właściciele. – Za ich ochronę (instalacje infrastruktury krytycznej) odpowiedzialni są operatorzy. Muszą oni kompleksowo uzbroić się przed zagrożeniami, takimi jak klęski żywiołowe, terroryzm, sabotaż, ale także błędy ludzkie – czytamy na stronie BMI.

FAZ / Aleksandra Fedorska

Gibała: Czy Polska powinna zabezpieczyć Baltic Pipe po uszkodzeniu gazociągu Balticconnector?